Đảng bộ Công ty Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều ngày 20/10, Đảng ủy công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ 12. thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc công ty đã dự và chủ trì hội nghị.

Đảng bộ Công ty Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình 1: Ban tổng giám đốc công ty đã tặng hoa các đồng chí lãnh đạo nữ nhân kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam 20/10

Hội nghị đã thực hiện quy trình lấy ý kiến giới thiệu nhân sự kiện toàn bổ sung 03 Ủy viên Ban Chấp hành, 01 Ủy viên Ban Thường vụ và 01 Phó Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, hội nghị quán triệt về cơ cấu, tiêu chuẩn, quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung và tiến hành thực hiện lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung. Song song đó, hội nghị đã quán triệt về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ và danh sách cán bộ do Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác và thực hiện lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung.

Đảng bộ Công ty Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình 2: Đ/c Huỳnh Thị Cẩm Hồng – TUV, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đảng ủy công ty đã sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 đồng thời nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2022, nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh Công ty ổn định. Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo quyết liệt trong việc sắp xếp nhân sự, tổ chức bộ máy phù hợp với điều kiện thực tiễn trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ trong toàn Công ty. Quan tâm, chăm lo tốt đời sống cho công nhân lao động; các chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng của người lao động đều được Công ty giải quyết đúng, đủ, kịp thời. Công tác xây dựng Đảng từ Công ty đến cơ sở được thực hiện đúng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công ty. Công tác kiện toàn các cấp ủy và tổ chức Đảng được quan tâm thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra; công tác triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được các cấp ủy trong toàn Công ty tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả; công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và công nhân lao động tích cực tham gia lao động sản xuất được các cấp ủy Đảng, các đoàn thể quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời. Các tổ chức đoàn thể có sự phối hợp hoạt động hiệu quả, đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Đảng bộ Công ty Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Công ty Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình 3, 4: Hội nghị chủ chốt thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung BCH, BTV ĐU Công ty Nk 2020 – 2025

Trong 3 tháng cuối năm 2022 đảng ủy công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chỉ đạo các chuyên môn, tổ chức đoàn thể thực hiện tốt phong trào thi đua và nhiệm vụ trong 3 tháng còn lại của năm 2022.

Việt Quang

Scroll to Top