Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng sơ kết Công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2020 và Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào dân vận khéo 2016 – 2020

Ngày 08/10/2020, Đảng bộ công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức hội nghị sơ kết Công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2020 và Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào dân vận khéo giai đoạn 2016 – 2020. Đến dự hội nghị có đồng chí Lâm Văn Hòa – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân Vận Tỉnh ủy Bình Dương, đồng chí Bùi Hữu Toàn – Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Bình Dương, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Kiều – Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh ủy Bình Dương, đồng chí Lê Thanh Hưng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng sơ kết Công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2020 và Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào dân vận khéo 2016 - 2020
Hình 1: đồng chí Lâm Văn Hòa tặng bằng khen của Tỉnh uỷ Bình Dương cho Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng và đồng chí Nguyễn Văn Minh xuất sắc đạt giải thưởng “Dân vận khéo” tỉnh Bình Dương năm 2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong toàn Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các tổ chức Đoàn thể tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và công nhân lao động trong toàn Công ty. Tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với Đại hội thi đua yêu nước, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về tình hình dịch bệnh (Covid-19) được 1.117 cuộc với 32.622 lượt cán bộ, đảng viên và CNLĐ tham gia. Tổ chức cho 342 cán bộ chủ chốt và đảng viên học tập trực tuyến học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020; Chỉ đạo cấp uỷ cơ sở tổ chức được 163 cuộc, có 5.236 cán bộ, đảng viên và CNLĐ tham gia học tập. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chuyên môn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội giúp ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động ổn định, yên tâm công tác. Đặc biệt, Đảng uỷ công ty đã thực hiện tốt các công tác chuẩn bị trước trong và sau Đại hội Đảng Công ty. Đảng ủy đã cử 05 đồng chí học lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2; 02 đồng chí tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị; phối hợp với Trung tâm Chính trị Huyện Dầu Tiếng mở 01 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 24 quần chúng và 01 lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho 25 đảng viên mới. Đảng ủy Công ty ra Quyết định kết nạp 25 đảng viên, đạt tỉ lệ 71,43%; chuyển Đảng chính thức cho 45 đảng viên dự bị. Hiện nay, Đảng ủy Công ty có 26 tổ chức cơ sở Đảng (12 Đảng bộ và 14 Chi bộ cơ sở); 45 Chi bộ trực thuộc với 1.152 đảng viên, nữ 340 đồng chí, dự bị 58 đồng chí.

Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng sơ kết Công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2020 và Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào dân vận khéo 2016 - 2020
Hình 2: đồng chí Lê Xuân Hiệp đã vinh dự được Ban Dân vận Trung ương Tặng kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp Dân vận”.

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong 9 tháng đầu năm vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty luôn giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách và tiền lương, thu nhập cho người lao động, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo được sự đồng thuận, chia sẻ của người lao động. Đảng ủy Công ty luôn gắn việc kiểm tra, giám sát với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty năm 2020; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công ty luôn thực hiện tốt góp phần giúp công ty vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng sơ kết Công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2020 và Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào dân vận khéo 2016 - 2020
Hình 3: Đảng ủy Công ty khen thưởng 15 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020
Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng sơ kết Công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2020 và Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào dân vận khéo 2016 - 2020
Hình 4: Đảng uỷ công ty đã tuyên dương 39 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020

Tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hiệp – UV.BCH Đảng bộ Công ty – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến đã vinh dự được Ban Dân vận Trung ương Tặng kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp Dân vận”. Tỉnh uỷ Bình Dương tặng bằng khen Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng và đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã xuất sắc đạt giải thưởng “Dân vận khéo” tỉnh Bình Dương năm 2020. Đảng ủy Công ty khen thưởng 15 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Dịp này Đảng uỷ công ty đã tuyên dương 39 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” được bình chọn từ cơ sở trong 05 năm qua./.

Việt Quang

Scroll to Top