Nông trường An Lập ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất và phát động tháng công nhân năm 2024

Sáng 28/5, nông trường Cao su An Lập vừa tổ chức ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất và phát động tháng công nhân năm 2024.

Ông Nguyễn Đức Hiền – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc công ty; bà Lý Thiện Nữ – UVTV, Chủ tịch Công đoàn công ty đã đến dự.

Nông trường An Lập ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất và phát động tháng công nhân năm 2024

Nông trường An Lập ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất và phát động tháng công nhân năm 2024 Hình 1, 2: Các tập thể tổ ký kết giao ước thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2024
Nông trường An Lập ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất và phát động tháng công nhân năm 2024
Hình 3: Ông Nguyễn Đức Hiền – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc công ty phát biểu tại lễ ra quân
Nông trường An Lập ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất và phát động tháng công nhân năm 2024
Hình 4: bà Lý Thiện Nữ – UVTV, Chủ tịch Công đoàn công ty trao hỗ trợ công nhân bị TNLĐ
Nông trường An Lập ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất và phát động tháng công nhân năm 2024
Hình 5: Trao hỗ trợ phương tiện hoạt động đến các tổ công đoàn
Nông trường An Lập ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất và phát động tháng công nhân năm 2024
Hình 6: Ra mắt đội hình Thanh niên xung kích Ntcs An Lập
Nông trường An Lập ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất và phát động tháng công nhân năm 2024
Hình 7: Bà Lý Thiện Nữ – UVTV, Chủ tịch Công đoàn công ty trao hỗ trợ công nhân khó khăn
Nông trường An Lập ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất và phát động tháng công nhân năm 2024

Nông trường An Lập ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất và phát động tháng công nhân năm 2024 Hình 8, 9: Lãnh đạo nông trường khen thưởng các tập thể và cá nhân

Năm 2024, với chủ đề “Đoàn kết công nhân – triển khai Nghị quyết”. Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024, được phát động với chủ đề ‘‘Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Theo đó, tập thể CB CNLĐ nông trường quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch 3.750 tấn mủ quy khô, phấn đấu vượt 1-2%, 100% tổ trực thuộc thực hiện hoàn thành kế hoạch năm; Chăm sóc 2.291,32 ha vườn cây kinh doanh và 759,48 ha KTCB phát triển tốt, phòng trị bệnh kịp thời có hiệu quả; Thu nhập bình quân đạt 8 triệu đồng/người/tháng. Giữ vững quy trình kỹ thuật khai thác phấn đấu hạng A đạt 50%. Hạng B đạt 48 %. Bảo vệ tốt tài sản XHCN, vật tư trang thiết bị, công tác phòng chống cháy trên vườn cây, phối kết hợp tốt với Tiểu Ban Chỉ huy thống nhất bảo vệ tốt ANCT nội bộ và TT-ATXH trong đơn vị, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Thực hiện tốt công tác quốc phòng toàn dân, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và hoạt động tổ TNXK.

Tại lễ ra quân, lãnh đạo nông trường đã tổ chức ký kết giao ước thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2024 giữa các tập thể nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, chăm lo tốt đời sống về mọi mặt cho CB CNLĐ.

Việt Quang

Scroll to Top