Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Hội nghị BCH lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 – 2022

   Chiều ngày 22/4, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức hội nghị BCH mở rộng lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017 – 2022). ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên – Bí thư đảng ủy – Tổng giám đốc công ty đã đến dự.

ông Lê Thanh Hưng - Tỉnh ủy viên - Bí thư đảng ủy - Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phát biểu tại hội nghị
Hình 1: ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên – Bí thư đảng ủy – Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phát biểu tại hội nghị

   Qua 3 tháng đầu năm, hoạt động của tổ chức Công đoàn toàn công ty đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác phối hợp với chuyên môn chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động, giải quyết đúng đủ, kịp thời các chế độ chính sách được triển khai thực hiện có hiệu quả.

   Đặc biệt, trong công tác tuyên tuyền, Công đoàn Công ty đã chỉ đạo cho cơ sở tổ chức học tập ý nghĩa lịch sử và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm những sự kiện trong đại của đất nước; Phối hợp với chuyên môn tổ chức cho cán bộ CNLĐ học tập nghị quyết Hội nghị các cấp. Triển khai học tập, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2019.Tổ chức cho cán bộ, công nhân tham gia lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2019.

   Về hoạt động sản xuất kinh doanh, tính đến cuối tháng 3, các nông trường đã khai thác    được 4.539,6 tấn mủ nguyên liệu đạt 17% kế hoạch, thu mua được 3.791 tấn mủ cao su tiểu điền, đạt 29%. Chế biến được 9.361 tấn sản phẩm, đạt 23,6%. Tiêu thụ được hơn 8.905 tấn mủ đạt 22,5 % kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 288,16 tỷ đồng; giá bán bình quân 32,36 triệu đồng/tấn. Với tổng số nhân lực 5.781 người, trong đó lao động nữ là 2.523 người, tiền lương lương bình quân hơn 7 triệu đồng/CN/tháng.

   Đến nay Công ty đã trích nộp BHXH 33,84 tỷ đồng, các chế độ chính sách khác đều giải quyết thỏa đáng, công ty đã giải quyết chi bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật 3,895 tỷ đồng; trang cấp phòng hộ lao động cho công nhân 786,6 triệu đồng, giải quyết cho 254 cán bộ, công nhân nghỉ thôi việc với tổng số tiền 2,76 tỷ đồng. Giải quyết cho 77 hộ cho CNLĐ vay vốn làm nhà ở trả góp với tổng số tiền 2 tỷ đồng. Tổ chức cho cán bộ, công nhân tham quan du lịch trong và ngoài nước với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Hội nghị BCH lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 - 2022
Hình 2: ông Lê Văn Kim – Chủ tịch Công đoàn Công ty thảo luận một số vấn đề liên qua trong hoạt động công đoàn

   Phát biểu tại hội nghị ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên – Bí thư đảng ủy – Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ghi nhận và đánh giá rất cao những kết quả mà tổ chức Công đoàn đã thực hiện trong thời gian qua. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng cần cụ thể hóa và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong CNLĐ. Tích cực trong việc bám sát công nhân trên vườn cây, quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần cho CNLĐ, thay đổi phương thức thực hiện, đa dạng hình thức tổ chức để thu hút sự quan tâm của CNLĐ. Hiện nay thời tiết khô hạn cần đặc biệt quan tâm đến công tác PCCC. Bên cạnh đó, với sự thiếu hụt lao động, tổ chức công đoàn cần nêu cao vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động, cùng chuyên môn tìm giải pháp thu hút lao động hiện nay và trong thời gian tới./.

Việt Quang

Scroll to Top