Công đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng và hỗ trợ gần 500 triệu đồng cho công nhân lao động

Nhằm động viên công nhân lao động (CNLĐ) phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khai thác, sản xuất góp phần thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Công đoàn công ty đã phát động thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong CNLĐ quý III năm 2021.

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng và hỗ trợ gần 500 triệu đồng cho công nhân lao động
Hình 1: bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch CĐCT trao thưởng cho công nhân NTCS Long Tân HTKHSL quý III/2021
Công đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng và hỗ trợ gần 500 triệu đồng cho công nhân lao động
Hình 2: bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch CĐCT trao giải thưởng Video Clip đạt giải

Sáng ngày 12/10, Thường trực Công đoàn Công ty (CĐCT) đã đến các nông trường cao su Long Tân và nông trường Long Hòa thăm hỏi, động viên và trao thưởng cho công nhân lao động đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch khai thác giao nộp sản lượng mủ quý III năm 2021. Theo đó, thường trực công đoàn công ty đã trao thưởng 79,2 triệu đồng cho 138 CNLĐ thuộc nông trường cao su Long Tân và thưởng 20 triệu đồng cho 42 CNLĐ nông trường Long Hòa đã xuất sắc hoàn thành KHSL từ 35% đến trên 39%. Song song đó, Thường trực Công đoàn đã trao gói “An sinh công đoàn” gồm các mặt hàng thực phẩm như gạo, bánh, bột canh, cá hộp, nước tương trị giá 200.000 đồng/phần)  cho 134 CNLĐ nông trường Long Tân và 17 công nhân nông trường cao su Long Hòa khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng và hỗ trợ gần 500 triệu đồng cho công nhân lao động
Hình 3: ông Nguyễn Trường Thọ – Phó TGĐ Công ty trao thưởng công nhân NTCS Thanh An HTKHSL quý III/2021
Công đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng và hỗ trợ gần 500 triệu đồng cho công nhân lao động
Hình 4: ông Nguyễn Ngọc Duy Linh – Phó Chủ tịch CĐCT trao thưởng công nhân NTCS Long Hòa HTKHSL quý III/2021

Trong đợt thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất trong CNLĐ quý III năm 2021, Thường trực CĐCT đã khen thưởng 737 CNLĐ thuộc 8 nông trường trong công ty đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khai thác, sản xuất với số tiền thưởng 373,7 triệu đồng; (Trong đó, 302 CNLĐ đạt sản lượng từ 39% kế hoạch năm trở lên được thưởng 700.000 đồng; 159 CNLĐ (đạt sản lượng từ 37% đến dưới 39% được thưởng 500.000 đồng và 276 CNLĐ đạt mức từ 35% đến dưới 37% được thưởng 300.000 đồng). Trong đợt này, Công đoàn công ty đã trao 442 gói “An sinh công đoàn” cho CNLĐ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; Trao thưởng vinh danh 159 gia đình có thời gian gắn bó với Công ty từ 10 năm trở lên và trao giải cuộc thi Video Clip tuyên truyền thực hiện mục tiêu kép về công tác vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa hoàn thành nhiệm vụ SXKD do Công đoàn Công ty phát động. Song song đó, khen thưởng 43 CNLĐ (10% trên tổng số CNLĐ) xí nghiệp chế biến đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất với số tiền thưởng 12,9 triệu đồng; khen thưởng CNLĐ (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các công ty cổ phần cao su Dầu Tiếng – Lào Cai, Dầu Tiếng – Lai Châu và Dầu Tiếng – Campuchia mỗi đơn vị 05 triệu đồng. Tổng kinh phí trao thưởng hoàn thành KHSL quý III là 401,6 triệu đồng và kinh phí trao gói “An sinh công đoàn” là 88,4 triệu đồng.

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng và hỗ trợ gần 500 triệu đồng cho công nhân lao động
Hình 5: Thường trực CĐCT và lãnh đạo NTCS An Lập trao thưởng công nhân HTKHSL quý III/2021
Công đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng và hỗ trợ gần 500 triệu đồng cho công nhân lao động
Hình 6: ông Nguyễn Trường Thọ – Phó TGĐ Công ty trao gói “An Sinh Công đoàn” cho công nhân NTCS Long Hòa
Công đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng và hỗ trợ gần 500 triệu đồng cho công nhân lao động
Hình 7: ông Nguyễn Ngọc Duy Linh – Phó Chủ tịch CĐCT trao gói “An Sinh Công đoàn” cho công nhân NTCS Đoàn Văn Tiến

Việt Quang

Scroll to Top