Cao su Dầu Tiếng vượt khó hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022

Sáng ngày 10/01, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Dành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương.

Cao su Dầu Tiếng vượt khó hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022
Hình 1: ông Nguyễn Văn Dành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng hội nghị

Công ty đang quản lý là 28.851,67ha. Diện tích trồng cao su hơn 23.401ha; Trong đó, vườn cây kinh doanh hơn 17.128ha; Vườn cây KTCB 6.122,7ha và 150ha vườn cây tái canh, vườn nhân. Năm 2022 công ty thực hiện 28.521,97 tấn, đạt 100,08%; Năng suất bình quân 1,74 tấn/ha; Thu mua được 7.844,96 tấn mủ; Chế biến được 35.660,53 tấn (93,38%). Tiêu thụ được 34.526,50 tấn (94,59%). Tổng doanh thu 1.539,62 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu cao su hơn 1.343 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 33,65 triệu USD, giá bán bình quân 38,9 triệu đồng/tấn. Tổng lợi nhuận trước thuế 124,04 tỷ đồng. Lợi nhuận cao su 133,36 tỷ đồng (Lợi nhuận cao su bình quân 3,86 triệu đồng/tấn. Nộp ngân sách 182,79 tỷ đồng. Tiền lương bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng đạt 117,9%. Thu nhập bình quân hơn 12 triệu đồng/người/tháng, đạt 128,0%. Tiền thưởng cuối năm bình quân đạt 12 triệu đồng/người.

Cao su Dầu Tiếng vượt khó hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022
Hình 2: ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc VRG tặng hoa chúc mừng hội nghị

Trong năm 2023, Công ty quyết tâm phấn đầu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ khai thác 27.200 tấn mủ nguyên liệu; Năng suất bình quân 1,58 tấn/ha; Thu mua 10.000 tấn mủ cao su tiểu điền; Chế biến 37.145 tấn mủ nguyên liệu; Tiêu thụ 35.145 tấn cao su thành phẩm, xuất khẩu 22.845 tấn; Tổng doanh thu 1.952,05 tỷ đồng (doanh thu  cao su 1.347,38 tỷ đồng). Nộp ngân sách và các nghĩa vụ đầy đủ. Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân lao động công ty.

Với kết quả đạt được, nhiều cá nhân, tập thể đã vinh dự được tặng thưởng Cờ Thi đua của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam; Cờ thi đua của Công nghiệp Co su Việt Nam (VRG); Cờ thi đua của Tỉnh đoàn Bình Dương và nhiều danh hiệu, bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước.

Cao su Dầu Tiếng vượt khó hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022
Hình 3: Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch TLĐ LĐVN, ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN trao Cờ Thi đua xuất sắc cho tập thể CĐ CSDT
Cao su Dầu Tiếng vượt khó hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022
Hình 4: ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc VRG tặng Cờ thi đua cho tập thể Công ty CSDT, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022
Cao su Dầu Tiếng vượt khó hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022
Hình 5: ông Lê Tuấn Anh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương trao Cờ thi đua xuất sắc trong Công tác Đoàn và PT TTN tỉnh Bình Dương năm 2022
Cao su Dầu Tiếng vượt khó hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022
Hình 6: Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UB QLVNN ông Lê Thanh Hưng – Tổng giám đốc VRG trao Huy hiệu và Bằng chứng nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho các cá nhân
Cao su Dầu Tiếng vượt khó hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022
Hình 7: Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UB QLVNN ông Lê Thanh Hưng – Tổng giám đốc VRG trao Bằng khen cho các cá nhân
Cao su Dầu Tiếng vượt khó hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022
Hình 8: ông Nguyễn Văn Dành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2022 cho tập thể công ty và bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng
Cao su Dầu Tiếng vượt khó hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022
Hình 9: ông Lê Thanh Hưng -Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trao Cờ thi đua và Bằng khen cho tập thể và cá nhân
Cao su Dầu Tiếng vượt khó hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022
Hình 10: ông Võ Việt Ngân – PCT Công đoàn CSVN và bà Lý Thiện Nữ – UVBTV Công đoàn CSVN – Chủ tịch Công đoàn CSDT trao “Huy hiệu Phú Riềng Đỏ” cho các cá nhân

Việt Quang

Scroll to Top