Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Sáng ngày 14/10, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức hội nghị Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt cấp ủy Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xây dựng quy hoạch (A1) nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty; Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; Đồng chí Nguyễn Quốc Việt – Tổng giám đốc Công ty cùng các đồng chí Hội đồng thành viên, Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên; Trưởng, Phó các phòng ban chuyên môn; Trưởng, Phó các ban xây dựng Đảng; Giám đốc, Phó Giám đốc Nông trường, Xí nghiệp, BVĐK; Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở; Trưởng, Phó các tổ chức Đoàn thể Công ty; Người đại diện phần vốn và Tổng Giám đốc Công ty con; Người đại diện phần vốn tại Công ty liên kết. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đ/c Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thông qua Kế hoạch số 38-KH/ĐU, ngày 15/9/2022 của Đảng ủy Công ty về xây dựng quy hoạch (A1) cấp ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt
Hình 1, 2: Xây dựng quy hoạch (A1) cấp ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng ủy Công ty

Song song đó, hội nghị cán bộ chủ chốt đã được ban tổ chức thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021 – 2026 và xây dựng quy hoạch mới cho giai đoạn 2026 – 2031. Hội nghị đã thông qua Kế hoạch của Hội đồng thành viên Công ty về việc thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 – 2031. Hội nghị thảo luận về danh sách nguồn nhân sự; Giới thiệu nhân sự quy hoạch và tiến hành bỏ phiếu và thực hiện lấy phiếu.

Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt
Hình 3: Bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty
Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt
Hình 4: Thực hiện quy trình bổ nhiệm giám đốc nông trường

Bên cạnh đó, Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021 – 2026 và xây dựng quy hoạch mới cho giai đoạn 2026 – 2031; Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị thảo luận về danh sách nguồn nhân sự Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng đã tiến hành.

Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt
Hình 5, 6: Hội nghị tiến hành bầu cử các chức danh

Việt Quang

Scroll to Top