Công đoàn Cao su Dầu Tiếng triển khai các quy định thu, chi quản lý tài chính, tài sản công đoàn năm 2023

Chiều ngày 18/8, tại nông trường cao su Minh Hòa. Ban tài chính Công đoàn Công ty đã tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai quy định thu, chi quản lý tài chính, tài sản công đoàn năm 2023. Bà Lý Thiện Nữ – UV BTV Công đoàn Cao su Việt Nam, UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã đến dự;

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng triển khai các quy định thu, chi quản lý tài chính, tài sản công đoàn năm 2023

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng triển khai các quy định thu, chi quản lý tài chính, tài sản công đoàn năm 2023 Hình 1, 2: Đ/c Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Công ty quán triệt nội dung của hội nghị

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng triển khai các quy định thu, chi quản lý tài chính, tài sản công đoàn năm 2023

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng triển khai các quy định thu, chi quản lý tài chính, tài sản công đoàn năm 2023 Hình 3, 4: Đ/c Ngô Thị Diệu Hiền – Trưởng ban tài chính Công đoàn công ty triển khai các quy định thu, chi quản lý tài chính, tài sản công đoàn năm 2023

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng triển khai các quy định thu, chi quản lý tài chính, tài sản công đoàn năm 2023

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng triển khai các quy định thu, chi quản lý tài chính, tài sản công đoàn năm 2023
Công đoàn Cao su Dầu Tiếng triển khai các quy định thu, chi quản lý tài chính, tài sản công đoàn năm 2023
Công đoàn Cao su Dầu Tiếng triển khai các quy định thu, chi quản lý tài chính, tài sản công đoàn năm 2023
Công đoàn Cao su Dầu Tiếng triển khai các quy định thu, chi quản lý tài chính, tài sản công đoàn năm 2023 Hình 5, 6, 7, 8, 9: Đại biểu các Công đoàn cơ sở trực thuộc tham dự buổi tập huấn công tác TCCĐ

Tham dự hội nghị có các đồng chí là ủy viên ban thường vụ, ủy viên BCH Công đoàn Công ty; Trưởng, Phó Ban công đoàn Công ty; Chủ tịch Công đoàn và cán bộ phụ trách Kế toán Công đoàn cơ sở 08 Nông trường, Xí nghiệp Chế Biến, Bệnh viện Đa khoa, Công ty CP Gỗ Dầu Tiếng, Công ty CP Cơ khí Vận tải và Công ty CP Khu Công nghiệp An Điền.

Hội nghị đã được đồng chí Ngô Thị Diệu Hiền – Trưởng BTC Công đoàn hướng dẫn những điểm mới về các nội dung trong công tác tài chính công đoàn năm 2023. Song song đó, hướng dẫn những nội dung cụ thể trong quy định thu, chi quản lý tài chính, tài sản tại cơ sở; Hướng dẫn thực hiện quy trình lập dự toán, thủ tục quyết toán tài chính công đoàn và một số nội dung khác liên quan đến công tác tài chính Công đoàn.

Vquang

Scroll to Top