Cao Su Dầu Tiếng công bố các quyết định giao nhiệm vụ cán bộ

Sáng ngày 02/6, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định giao nhiệm vụ cán bộ; Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh Ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng; ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên HĐTV – Tổng giám đốc công ty đã đến dự.

Tại buổi lễ, Công ty đã thực hiện công bố các Quyết định 142/QĐ-HĐTVCSDT ngày 01/6/2022 (về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính Kế toán). Theo đó, ông Hồng Chí Bình – Phó Tổng Giám đốc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán công ty kể từ ngày 01/6/2022. Hội đồng thành viên công ty đã công bố Quyết định 143/QĐ-HĐTVCSDT ngày 01/6/2022 về việc giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đối với bà Trần Ngọc Diễm – Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán kế từ ngày 01/6/2022.

Cao Su Dầu Tiếng công bố các quyết định giao nhiệm vụ cán bộ
Hình 1: Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – TUV – BTĐU – Chủ tịch HĐTV và ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên HĐTV – Tổng giám đốc công ty trao quyết định giao nhiệm vụ

Song song đó, Hội đồng thành viên Công ty đã công bố Quyết định 138/HĐQTCSVN ngày 01/6/2022 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc cho thôi giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đối với bà Trần Ngọc Diễm – Kiểm soát viên kiêm Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty;

Trước đó, Ngày 16/5/2022, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Hồng Chí Bình – Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán nhận nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng kể từ ngày 12/5/2022 theo quyết định số 88/QĐ-HĐTVCSDT của Hội đồng thành viên Công ty ngày 11/5/2022.

Cao Su Dầu Tiếng công bố các quyết định giao nhiệm vụ cán bộ
Hình 2: Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – TUV – BTĐU – Chủ tịch HĐTV và ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên HĐTV – Tổng giám đốc công ty trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
Cao Su Dầu Tiếng công bố các quyết định giao nhiệm vụ cán bộ
Hình 3: Lãnh đạo công ty tại lễ công bố quyết định cán bộ

Việt Quang

Scroll to Top