Ông Nguyễn Hữu Dũng được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao Su Dầu Tiếng

Vừa qua ngày 20/10, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng vừa công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV CSDT đã đến dự.

Ông Nguyễn Hữu Dũng được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao Su Dầu Tiếng
Hình 1: Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – BTĐU, Chủ tịch HĐTV Công ty CSDT và ông Nguyễn Thái Hải – Chủ tịch HĐQT công ty trao quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng
Ông Nguyễn Hữu Dũng được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao Su Dầu Tiếng
Hình 2: Lãnh đạo các cấp tại lệ trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cty CP Cơ khí – Vận tải CSDT
Ông Nguyễn Hữu Dũng được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao Su Dầu Tiếng
Hình 3: Đại biểu dự lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cty CP Cơ khí – Vận tải CSDT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, kỳ họp thủ 9 thông qua ngày 17/06/2020 của Quốc hội có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021; Căn cứ Giấy chứng nhận kinh doanh Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng số 4603000501 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tinh Bình Dương cấp ngày 26/02/2008; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng và Công văn số 447 ngày 11/10/2023 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng về việc thoả thuận bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao Su Dầu Tiếng đối với ông Nguyễn Hữu Dũng – Phó giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng.

Theo đó, Hội đồng Quản trị công ty đã có quyết định số 04 ngày 12/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng đối với ông Nguyễn Hữu Dũng – Phó giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng kể từ ngày 12/10/2023.

Việt Quang

Scroll to Top