Cao su Dầu Tiếng, 9 tháng tiêu thụ hơn 21.360 tấn mủ thành phẩm

Sáng ngày 03/10, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 9 tháng đầu năm 2022, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 3 tháng còn lại của năm.

Trong 9 tháng, Công ty đã thực hiện được 17.913,6 tấn, đạt 63,55% kế hoạch năm 2022; Lũy kế sản lượng thu mua được 5.490,3 tấn mủ cao su tiểu điền, đạt 54,9%; Chế biến được hơn 23.748 tấn mủ thành phẩm, đạt 62% kế hoạch; Tiêu thụ hơn 21.361,9 tấn mủ thành phẩm các loại, đạt 58,5%. Sản lượng xuất khẩu 12.773 tấn và tiêu thụ nội địa hơn 8.588 tấn sản phẩm. Giá bán bình quân hơn 38 triệu đồng/tấn. Giá tiêu thụ mủ cao su trên thị trường tiếp tục giảm, bình quân tháng 09 đạt khoảng 1320 USD/tấn, giảm khoảng 11,40% so với tháng 08. Trong tháng công ty đã bán chuyến được khoảng 2160 tấn, tăng 18,7% so với tháng 08, gồm các chủng loại SVR CV50, SVR CV60, SVR 3L, SVR L, SVR 10, ly tâm. Trong 9 tháng Công ty đã thu được 1.025 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm là 951,76 tỷ đồng; doanh thu thanh lý cao su hơn 27,979 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện tổng chi thanh toán trong quý hơn 1.163,2 tỷ đồng. Trong đó: Chi lương, khen thưởng CB CNV 460,8 triệu đồng; chi thanh toán mua vật tư, hàng hóa là 177,39 triệu đồng; nộp ngân sách Nhà nước là 72,64 tỷ đồng; đóng BHXH 81,89 tỷ đồng; trả tiền vay các ngân hàng là 61,8 tỷ đồng, chi tiền mua mủ tiểu điền hơn 199 tỷ đồng; nộp Tập đoàn hơn 32,6 tỷ đồng.

Cao su Dầu Tiếng, 9 tháng tiêu thụ hơn 21.360 tấn mủ thành phẩm
Hình 1: ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng giám đốc công ty trao thưởng các đơn vị xuất sắc

Bên cạnh đó, nhằm gia tăng sản lượng mủ thu hoạch, công ty chi 3,67 tỷ đồng tiền lương cạo thêm giờ ngày chủ nhật và 555,79 triệu đồng cho công nhân cạo choàng và phụ cấp cạo tăng thêm vượt số cây định mức theo quy định. Lũy kế đến 08/2022, công ty đã chi trả 15,78 tỷ tiền lương cạo thêm giờ ngày Chủ nhật và 2,81 tỷ đồng cho công nhân cạo choàng và phụ cấp cạo cây cạo tăng thêm vượt số cây cạo định mức theo quy định. Tiền lương bình quân tháng 8 đạt 11,42 triệu đồng/công nhân; thu nhập bình quân hơn 13,27 triệu đồng/người. Trong tháng, công ty đã giải quyết 428 người thôi việc với số tiền 6,4 tỷ đồng. Nộp̣ BHXH tháng 9 là 9,51 tỷ đồng (Lũy kế công ty đã nộp 81,9 tỷ đồng, đã làm thủ tục giảm đóng vào quỹ BHTN trong tháng 9/2022 với số tiền 306,5 triệu đồng. Giải quyết chế độ bồi dưỡng nặng nhọc độc hại kỳ lương tháng 8/2022 là 1,5 tỷ đồng (Lũy kế đến tháng 8/2022 công ty đã chi 10,2 tỷ đồng). Công tác trang cấp hàng phòng hộ lao động đã thực hiện trong tháng 9 là 705 tỷ đồng (Lũy kế đến tháng 9/2022 là 3,7 tỷ đồng).

Cao su Dầu Tiếng, 9 tháng tiêu thụ hơn 21.360 tấn mủ thành phẩm
Hình 2: Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 9 tháng đầu năm 2022

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên HĐTV – Tổng giám đốc công ty đã trao thưởng 25 triệu đồng cho 5 đơn vị nông trường đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch khai thác, giao nộp sản lượng tháng 9/2022 đạt trên 10%, mỗi đơn vị được thưởng 5 triệu đồng (gồm các nông trường Cao su Bến Súc, Thanh An, An Lập, Long Tân và nông trường cao su Long Hòa).

Việt Quang

Scroll to Top