Xí nghiệp Chế Biến CSDT hoàn thành nhiệm vụ sản xuất năm 2020 

Năm 2020 tình hình thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều kéo dài nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu hoạch sản lượng cũng như chất lượng; Sản lượng mủ nguyên liệu về nhà máy phần lớn chất lượng không ổn định gây nhiều khó khăn trong việc sản xuất chế biến.

Xí nghiệp Chế Biến CSDT hoàn thành nhiệm vụ sản xuất năm 2020 
Hình 1: Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN đến thăm và trao thưởng trong đợt thi đua nước rút

Trong năm 2020, xí nghiệp đã tiếp nhận được 35.046 tấn mủ nguyên liệu các loại, trong đó mủ công ty là 26.102,8 tấn và hơn 8,94 tấn mủ cao su tiểu điền. Tổng thành phẩm sản xuất trong năm là 34.935 tấn (Trong đó mủ công ty: 25.968,49 tấn chiếm 74%. So với năm 2019 sản lượng sản xuất năm 2020 giảm 18,7%. Công tác giải quyết chế độ chính sách, chăm lo đời sống CBCN luôn được đặt biệt quan tâm. Trong năm ban lãnh đạo xí nghiệp đã đề nghị Công ty giải quyết tiền trợ cấp thôi việc một lần cho 72 công nhân với số tiền trên 3,28 tỷ đồng. Giải quyết nâng bậc lương cho cán bộ công nhân theo chế độ của nhà nước. Các chế độ tiền ăn ca ba, bồi dưỡng độc hại luôn được giải quyết kịp thời; Giải quyết các chế độ đi tham quan, du lịch theo đúng đối tượng, số lượng được phân bổ. Tiền lương bình quân năm 2020 là 7,24 triệu đồng/công nhân, thu nhập bình quân gần 8,2 triệu đồng/công nhân, đạt 125 % so với chỉ tiêu đề ra.

Xí nghiệp Chế Biến CSDT hoàn thành nhiệm vụ sản xuất năm 2020 
Hình 2: Công nhân xí nghiệp chế biến trong ca làm việc

Năm 2021, xí nghiệp tập trung vào sản phẩm cao su ly tâm có hàm lượng protein thấp và tính đồng đều của các chủng loại sản phẩm. Thực hiện quyết liệt giảm chi phí chế biến, sản xuất tinh gọn tại các nhà máy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, quản lý chặt chẽ vật tư, thiết bị ở 3 nhà máy, hoàn thành tốt kế hoạch chế biến do Công ty giao. Song song đó, tiếp tục duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001: 2018, hệ thống quản lý chuỗi hành trình sản phẩm PEFC- CoC. Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 và các qui chuẩn của ngành. Ổn định công tác tổ chức, tư tưởng ở các nhà máy, đoàn kết tốt cùng nhiệm vụ chung, tăng cường công tác giáo dục, vận động công nhân để công nhân yên tâm sản xuất cùng công ty hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Việt Quang

Scroll to Top