Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương công ty tổ chức hội nghị NLĐ năm 2021

Chiều ngày 06/01/2021 Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương công ty vừa tổ chức hội nghị người lao động năm 2021. Ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó Tổng Giám đốc công ty đã đến dự.

Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương công ty tổ chức hội nghị NLĐ năm 2021
Hình 1: Đại biểu về dự hội nghị người lao động công ty năm 2021 ra mắt

Là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, nhân sự, chế độ chính sách, tiền lương và thi đua khen thưởng, kỷ luật trong toàn Công ty. Nhân sự hiện có 18 người, trong đó nữ 09 người, 100% cán bộ nhân viên của phòng là Đảng viên. Năm 2020, tập thể CB.CNLĐ đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Tham mưu thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Thực hiện đề án định biên lao động gián tiếp đồng thời thực hiện nhiều giải pháp ổn định, điều động nhân sự trong toàn công ty. Luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, lãnh đạo quản lý. Tham mưu thực hiện sắp xếp, bố trí lao động gián tiếp; thực hiện đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý; thực hiện công tác kê khai tài sản. Tham mưu lập quyết định khen thưởng các danh hiệu và phong trào thi đua theo chuyên đề và các vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục theo quy định để thực hiện công tác tuyển thu lao động. Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị cơ sở, phối hợp với các đơn vị trực thuộc tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật. Giám sát việc thực hiện trang cấp phòng hộ lao động cho CNLĐ để thực hiện công tác bảo đảm an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc; Tổ chức cho 4.554 CB CNLĐ tập huấn ATVSLĐ; Tổ chức khám quản lý sức khỏe định kỳ; Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động; Chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, ốm đau, thai sản. . . với tổng chi phí hơn 218,2 tỷ đồng.

Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương công ty tổ chức hội nghị NLĐ năm 2021

Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương công ty tổ chức hội nghị NLĐ năm 2021
Hình 2, 3: Ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó Tổng Giám đốc công ty trao thưởng cá nhân xuất sắc

Với kết quả đạt được, năm 2020 đơn vị có 01 cá nhân được xét tặng Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; 02 cá nhân được xét tặng Giấy khen của Tổng giám đốc Công ty; đề nghị 04 cá nhân Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn. Công đoàn Công ty tặng Giấy khen cho tập thể Công đoàn Phòng TCLĐTL và 03 cá nhân có thành tích trong phong trào hoạt động công đoàn và phong trào CNLĐ năm 2020. Đơn vị được công nhận 04 sáng kiến cấp cơ sở năm 2020 với 11 lượt người tham gia thực hiện, có 11 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2020.

Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương công ty tổ chức hội nghị NLĐ năm 2021
Hình 4: bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn công ty trao thưởng các cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào CNLĐ

Năm 2021, tập thể CB. CNV của đơn vị quyết tâm đoàn kết, gương mẫu trong công tác, tích cực, tận tâm, trách nhiệm với công việc nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Hội nghị đã bầu được 5 đại biểu về dự hội nghị người lao động công ty năm 2021.

Việt Quang

Scroll to Top