MƯA GIÔNG ĐẦU MÙA LÀM GÃY ĐỔ 10.952 CÂY CAO SU CỦA NÔNG TRƯỜNG CAO SU AN LẬP

   Nông trường cao su An Lập trực thuộc Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng có diện tích  3.665 ha vườn cây cao su, tiếp giáp giữa 2 dòng sông Thị Tính và sông Sài Gòn. Vào đầu mùa mưa, nơi đây thường bị giông gió, lốc xoáy cục bộ làm gãy đổ nhiều cây cao su. Qua 4 đợt mưa giông, lốc xoáy từ ngày 20/4/2018 đến ngày 25/6/2018 đã làm gãy đổ 10.952 cây cao su, trong đó trốc gốc 186 cây, gãy ngang 9.614 cây, tét nhánh 1.152 cây.MƯA GIÔNG ĐẦU MÙA LÀM GÃY ĐỔ 10.952 CÂY CAO SU CỦA NÔNG TRƯỜNG CAO SU AN LẬP

Hình 1: Ông Lê Văn Kim – Chủ tịch Công đoàn Công ty (bên trái) và ông Nguyễn Hoàng Nam – Chủ tịch Công đoàn NT Cao su An Lập (bên phải) thăm vườn cây gãy đổ Lô 18

   Ông Nguyễn Hoàng Nam – Chủ tịch Công đoàn nông trường cao su An Lập cho biết: “Với số lượng  gãy đổ gần 11.000 cây cao su, làm ngưng cạo hoàn toàn 15 phần cây, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập tiền lương của 4 đến 5 công nhân khai thác. Lãnh đạo Nông trường đang tính toán sắp xếp để đảm bảo việc làm và thu nhập tiền lương ổn định cho các công nhân bị ảnh hưởng đến phần cây bị gãy đổ”.

MƯA GIÔNG ĐẦU MÙA LÀM GÃY ĐỔ 10.952 CÂY CAO SU CỦA NÔNG TRƯỜNG CAO SU AN LẬP

Hình 2: Vườn cây cao su gãy đổ Lô 18 nông trường cao su An Lập đã được cưa cắt, dọn dẹp.

   Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu vực vườn cây bị gãy đổ, cao su phát triển khá tốt, tần lá dày, chủ yếu là giống PB 260 và vườn cây nhóm 1, năm cạo 1 đến 10 năm, đang cho sản lượng cao. Trong tình hình này, Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo cho nông trường cao su An Lập tập trung khắc phục thiệt hại, cưa cắt, dọn dẹp vườn cây gãy đổ, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Nông trường./.

Văn Hải

Scroll to Top