Khối Thi đua Miền Đông Nam bộ tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022

Sáng 25/11, Khối thi đua miền Đông Nam bộ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Đến dự hội nghị có ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Phó Ban Tuyên giáo Thi đua VRG.

Khối Thi đua Miền Đông Nam bộ tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022
Hình 1: Khối Đông Nam bộ quyết tâm hoàn thành chương trình hoạt động đề ra trong năm 2023

Khối thi đua miền Đông Nam bộ có 12 đơn vị gồm: Cao su Dầu Tiếng (Khối trưởng), Cao su Phú Riềng (Khối phó), Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Cao su Bình Long, Cao su Lộc Ninh, Cao su Đồng Phú, Cao su Phước Hòa, Cao su Tây Ninh, Cao su Tân Biên, Cao su Bà Rịa, Cao su Bình Thuận, Cao su Hòa Bình. Với tổng diện tích cao su đang quản lý 148.511 ha, trong đó, diện tích cao su khai thác 96.555 ha, diện tích kiến thiết cơ bản 41.972 ha; tái canh trồng mới 3.500 ha, diện tích chuyển mục đích sử dụng 4.945 ha, nhượng quyền khai thác 1.536 ha và vườn nhân 1 ha. Tổng số lao động là 27.701người, trong đó, lao động nữ 12.293 người (chiếm 44,4%), lao động đồng bào dân tộc 2.812 người (chiếm 16%). Đến ngày 31/10, tổng sản lượng khai thác toàn Khối đạt 123.354 tấn (đạt 82,2% KH); Thu mua 45.708 tấn (đạt 76%); Chế biến 180.414 tấn (đạt 82% KH); Tiêu thụ 184.054 tấn (đạt 78,9%). Doanh thu 924.139 tỷ đồng (đạt 105,4% KH); Lợi nhuận 211.349 tỷ đồng (đạt 105%); Nộp ngân sách 148.943 tỷ đồng (đạt 95% KH). Thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng/người/tháng (đạt 106%). Toàn Khối đã có 310 sáng kiến; Trong đó, 25 sáng kiến được công nhận cấp Tập đoàn.

Khối Thi đua Miền Đông Nam bộ tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022
Hình 2: Khối Đông Nam bộ ký kết giao ước thi đua năm 2023

Trong 02 tháng cuối năm 2022, các đơn vị trong Khối quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ SXKD, chăm lo đời sống, các chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký. Tập trung chỉ đạo điều hành công tác SXKD, hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác 163.582 tấn; Tổng doanh thu 12.052 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận 9.446 tỷ đồng; thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước. Tích cực thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện; Tặng quà cho các em học sinh khó khăn; Thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; Tặng quà cho các trung tâm bảo trợ xã hội, nuôi dạy trẻ mồ côi, người tàn tật trên địa bàn; Ủng hộ quỹ vì người nghèo, xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, nhà Mái ấm Công đoàn. Trong năm, Khối đã xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho 3 công nhân lao động (CNLĐ) trong Khối có hoàn cảnh khó khăn trị giá 240 triệu đồng.

Khối Thi đua Miền Đông Nam bộ tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022
Hình 3: Ông Nguyễn Văn Minh – Phó TGĐ Cao su Dầu Tiếng, Khối trưởng Khối Đông Nam bộ phát biểu tại hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, Khối thi đua Miền Đông Nam bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để CNLĐ phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, toàn khối tích cực phát động và tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT xây dựng sân chơi cho CNLĐ. Tuyên truyền thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của Tập đoàn và chính quyền địa phương. Xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng chính quyền, đoàn thể quần chúng tiêu biểu, xuất sắc. Tiếp tục thực hiện đổi mới và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Khối Thi đua Miền Đông Nam bộ tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022
Hình 4: Ông Nguyễn Văn Minh – Phó TGĐ Cao su Dầu Tiếng, Khối trưởng Khối Đông Nam bộ năm 2022 nhận hoa chúc mừng

Hội nghị thống nhất đề nghị danh hiệu khen thưởng Công ty Cao su Tân Biên và Bình Long Cờ thi đua Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp về thành tích vượt trội trong SXKD và phong trào thi đua; Cao su Tây Ninh, Lộc Ninh và Đồng Phú nhận Cờ thi đua VRG; Cao su Phú Riềng, Đồng Nai, Bình Thuận nhận bằng khen của VRG. Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua và đề ra chương trình hoạt động của khối năm 2023. Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng làm khối trưởng và Tổng Công ty Cao su Đồng Nai làm khối phó.

Khối Thi đua Miền Đông Nam bộ tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022
Hình 5: Bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Phó Ban Tuyên giáo Thi đua VRG phát biểu
Khối Thi đua Miền Đông Nam bộ tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022
Hình 6: Khối trưởng và Khối phó năm 2023 nhận hoa chúc mừng tại hội nghị

Việt Quang

Scroll to Top