ĐOÀN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TY ĐẾN THAM QUAN TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

ĐOÀN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TY ĐẾN THAM QUAN TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI
Hình 1: Lãnh đạo Công ty tặng quà lưu niệm cho Lãnh đạo Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

     Ngày 07/06/2018, Đoàn cán bộ lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đến tham quan trao đổi kinh nghiệm với Tổng Công ty cao su Đồng Nai. Đoàn lãnh đạo Công ty có ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Quốc Việt – Chủ tịch HĐTV Công ty cùng lãnh đạo các Nông trường, xí nghiệp Chế biến và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty. Tiếp đoàn có ông Đỗ Minh Tuấn – Tổng Giám đốc và bà Vũ Mỹ Lệ – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai cùng lãnh đạo các Nông trường, Xí nghiệp, Phòng ban nghiệp vụ của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

ĐOÀN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TY ĐẾN THAM QUAN TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI
Hình 2: Tham quan nhà máy chế biến – Tổng Cty Cao su Đồng Nai
ĐOÀN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TY ĐẾN THAM QUAN TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI
Hình 3: Tham quan vườn cây khai thác nông trường Ông Quế – Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

    Đoàn cán bộ lãnh đạo Công ty được Lãnh đạo Tổng Công ty Cao su Đồng Nai hướng dẫn tham quan Nhà máy chế biến, tham quan vườn cây khai thác, vườn cây trồng mới Nông trường Cao su Ông Quế, tham quan biểu diễn sáng kiến máy gắn máng che mưa Nông trường Cao su Cẩm Đường. Qua chuyến tham quan trao đổi kinh nghiệm với Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty học tập được nhiều kinh nghiệm trong công tác điều hành, quản lý./.

ĐOÀN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TY ĐẾN THAM QUAN TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI
Hình 4: Tham quan vườn cây trồng mới nông trường Ông Quế – Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
ĐOÀN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TY ĐẾN THAM QUAN TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI
Hình 5: Biểu diễn sáng kiến máy gắn máng che mưa nông trường Cẩm Đường  – Tổng Cty Cao su Đồng Nai

Văn Hải

 

Scroll to Top