Đảng ủy Cụm các Nông trường Cao su Long Tân, Long Hòa, Đoàn Văn Tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 17/3, Đảng ủy (Cụm III) các Nông trường cao su Long Tân, Long Hòa và nông trường Đoàn Văn Tiến Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021. Ông Trần Bá Lợi – UVTV – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy công ty đã đến dự.

Đảng ủy Cụm các Nông trường Cao su Long Tân, Long Hòa, Đoàn Văn Tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
Hình 1: Ông Trần Bá Lợi – UVTV – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy công ty

Trong năm 2021, trong tình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của công ty. Tuy nhiên, tập thể Đảng bộ các nông trường thuộc cụm 3 đã đoàn kết thống nhất, cộng đồng trách nhiệm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Thường xuyên quán triệt, học tập các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và CNLĐ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc, chăm lo tốt chế độ chính sách cho người lao động. Với tổng số 3 tổ chức cơ sở Đảng, có 12 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Trong năm 2021 Đảng bộ 03 đơn vị kết nạp được 13/14 đảng viên mới đạt 92,86%. Tổng số đảng viên 03 đơn vị hiện có 212 đồng chí, nữ 64 đồng chí, dự bị 12 đồng chí. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm có 3/12 tổ chức Đảng đạt “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đạt 25%; 9/12 Chi bộ “hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt 75%. 41 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%; 164 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 79,22%; 02 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt theo chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT. Trong năm 2021, các đơn vị không có cán bộ, đảng viên vi phạm.

Đảng ủy Cụm các Nông trường Cao su Long Tân, Long Hòa, Đoàn Văn Tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
Hình 2: Đoàn Thanh niên trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy các đơn vị

Đảng ủy Cụm các Nông trường Cao su Long Tân, Long Hòa, Đoàn Văn Tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
Hình 3: Ông Lê Quốc Bảo – Bí thư Đoàn thanh niên Công ty trao thưởng cho các đoàn viên xuất sắc

Với diện tích vườn cây cụm 3 đang quản lý là 10.531 ha; Vườn cây khai thác là 6.320,79 ha; năm 2021, tổng sản lượng mủ khai thác được hơn 9.639 tấn, đạt 101,6% kế hoạch. Năng suất đạt 1,69 tấn/ha. Tiền lương bình quân 8,04 triệu đồng/người; Thu nhập bình quân 9,08 triệu đồng/người; Các chế độ chính sách cho CNLĐ được chăm lo tốt. Trong năm đã trao thưởng động viên 37 tổ và 1.084 công nhân hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác mủ trong quý 2, 3 và quý 4 với số tiền 428,3 triệu đồng; Tổ chức gặp gỡ, trực tiếp đối thoại định kỳ với CNLĐ được 6 đợt năm 2021, có 1.160 lượt CNLĐ. Qua đánh giá xếp loại cuối năm, các tổ chức đoàn thể, đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đảng ủy Cụm các Nông trường Cao su Long Tân, Long Hòa, Đoàn Văn Tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Đảng ủy Cụm các Nông trường Cao su Long Tân, Long Hòa, Đoàn Văn Tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
Đảng ủy Cụm các Nông trường Cao su Long Tân, Long Hòa, Đoàn Văn Tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 Hình 4, 5, 6: Đảng viên xuất sắc Đảng bộ cụm 3 các nông trường được khen thưởng

Năm 2022, các đơn vị cụm 3 tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, CNLĐ; Chủ động, đề ra giải pháp và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, đảm bảo ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động; Đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất . Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; Đảm bảo Quốc phòng – An ninh – PCCC; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Xây dựng Đảng và các hệ thống chính trị trong toàn đơn vị trong sạch vững mạnh. Phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản lượng năm 2022; chăm lo tốt đời sống cho NCLĐ. Bình quân tiền lương đạt từ 7 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/năm. Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 20% Chi bộ đạt “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 80% Chi bộ “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể. Đảng bộ cơ sở Nông trường đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Tổ chức đoàn thể các đơn vị đạt vững mạnh xuất sắc.

Việt Quang
(Ảnh TL Cơ sở)

Scroll to Top