Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng “thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đã đề ra”

5 năm qua là quãng thời gian khó khăn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của công ty do giá mủ cao su ở mức thấp trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ công ty đã lãnh đạo đơn vị khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIII đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ công ty luôn đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp luôn được bảo đảm và phát huy. Sản xuất, kinh doanh ổn định và có hiệu quả. Đến cuối nhiệm kỳ, các chỉ tiêu sản xuất đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Tổng sản lượng cao su sản xuất 141.001 tấn, đạt 105,13%, năng suất bình quân hàng năm đều tăng (năng suất năm đầu nhiệm kỳ 1,73 tấn/ha, năng suất năm cuối nhiệm kỳ 1,89 tấn/ha, tăng 9,25%; trong toàn công ty có 3 nông trường đạt năng suất trên 2 tấn/ha). Ngoài ra, công ty đã thu mua mủ tiểu điền được gần 69.000 tấn; tổng sản lượng tiêu thụ đạt 219.762 tấn, trong đó xuất khẩu chiếm tỷ trọng trên 70%. Tổng doanh thu đạt 10.559 tỷ đồng, tổng lợi nhuận đạt 3.479 tỷ đồng, nộp ngân sách 989,22 tỷ đồng.

Hình 1: Đại Hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bên cạnh những thuận lợi, trong 5 năm qua, tình hình SXKD của công ty cũng gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là do giá bán mủ cao su thấp kéo dài nhiều năm đã ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của CNLĐ và ảnh hưởng đến việc đầu tư thâm canh cho vườn cây; việc cạnh tranh lao động giữa các doanh nghiệp trong khu vực dẫn đến tình hình thiếu lao động cục bộ ở một số đơn vị cơ sở đã ảnh hưởng đến việc thu hoạch mủ; việc tìm kiếm các mô hình SXKD mới, cơ chế pháp lý và nguồn lực phục vụ cho yêu cầu các dự án trong chiến lược phát triển của công ty còn khó khăn, nhất là về cơ chế. Trước tình hình đó, Đảng bộ công ty đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quyết tâm của cán bộ, đảng viên, CNLĐ chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài, như: Thay đổi, sắp xếp về tổ chức, thay đổi về nhận thức, xây dựng chiến lược phát triển công ty; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cùng với sự phát triển sản xuất kinh doanh, đời sống văn hóa, vật chất tinh thần của cán bộ, công nhân lao động ngày càng có sự chuyển biến tích cực. Các chế độ, chính sách của người lao động được các cấp quan tâm giải quyết đúng, đủ, kịp thời. Các chính sách an sinh xã hội, an toàn lao động và vệ sinh môi trường được bảo đảm thực hiện đúng quy định của Nhà nước. Tiền lương bình quân từ năm 2015-2019 là 6,13 triệu đồng/ công nhân/tháng, đạt 153,4% so với nghị quyết. bên cạnh đó, việc thu mua mủ cao su tiểu điền vừa góp phần giảm giá thành, tăng thu nhập cho công nhân lao động, vừa hỗ trợ đầu ra ổn định cho các hộ tiểu điền, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Hình 2: Đại biểu tập trung thảo luận và thống nhất cao các văn kiện đại hội

Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhận định: Đạt được những thành quả trên trước hết là nhờ đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, sự giúp đỡ tận tình của các cơ quan, ban ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, lãnh đạo, quản lý các cấp luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, chỉ đạo, điều hành với quyết tâm cao, có dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động tìm mọi giải pháp tích cực để khắc phục khó khăn, thử thách; chủ động vận dụng đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng vào thực tiễn, khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực sẵn có; phát triển sản xuất luôn gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân lao động; phát triển kinh tế gắn với quốc phòng – an ninh và giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với địa phương.

Đồng chí Trần Kim Trắc (Nông trường Cao su Bến Súc) cho biết: Trong 5 năm qua, trong tình hình chung của ngành cao su, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng cũng gặp phải một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên, với truyền thống cùng sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết của tập thể từ Ban lãnh đạo đến người lao động, công ty đã từng bước vượt qua khó khăn và bảo đảm ổn định sản xuất, kinh doanh. Qua nghiên cứu các văn kiện đại hội, nhất là phương hướng, nghị quyết, các chương trình hành động, tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, công ty sẽ tiếp tục có những bước đột phá mạnh mẽ hơn nữa để tiếp tục phát triển, giữ vững được thương hiệu trong ngành cao su.

Hình 3: Đại hội biểu quyết tán thành Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tán thành với những thành quả của Đảng bộ công ty đã được nêu trong văn kiện đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đồng chí Lê Phương Trung – Nông trường Cao su Thanh An chia sẽ: Nhiệm kỳ qua, dù gặp những khó khăn không nhỏ nhưng với tinh thần đoàn kết, phấn đấu vượt khó, tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty vẫn ổn định và có hiệu quả. Song tôi nhận thấy đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của cán bộ, công nhân lao động ngày càng được cải thiện. Chế độ, chính sách đối với người lao động được công ty quan tâm, giải quyết kịp thời, qua đó tạo được niềm tin và phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Đại hội lần này đã đưa ra mục tiêu phát triển cụ thể cho công ty trong giai đoạn tới. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, vai trò lãnh đạo của Đảng với doanh nghiệp luôn được bảo đảm và phát huy, công ty sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tập thể Đảng bộ Nông trường Cao su Thanh An sẽ phát huy dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo để cùng với Đảng bộ công ty thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Đỗ Văn Thọ – Nông trường Cao su Minh Tân tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ mới tập thể Đảng bộ công ty sẽ tiếp tục đồng thuận, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục đưa công ty phát huy những thành quả đã đạt được, gặt hái nhiều thành công mới. Đảng bộ công ty sẽ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chương trình hành động mà đại hội xây dựng để đưa công ty phát triển nhanh hơn nữa. Công ty có phát triển thì đời sống của công nhân lao động sẽ được cải thiện và nâng lên, qua đó tiếp tục gắn bó lâu dài với công ty.

Việt Quang

Scroll to Top