Đại hội chi bộ Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng – Campuchia

Với tổng số 20 đảng viên hiện đang sinh hoạt tại chi bộ; trong đó đảng viên nữ là 2 đồng chí. Chi bộ Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng – Campuchia được thành lập theo quyết định số 90-QĐ/ĐU ngày 12/04/2012 của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Ngày 13/02/2017 Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ra Quyết định số 82-QĐ/ĐU quyết định sáp nhập Chi bộ Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng – Kratie vào Chi bộ Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng – Campuchia.

Đại hội chi bộ Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng - Campuchia
Hình 1: Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy công ty trao thưởng các Đảng viên xuất sắc

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020, đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ mới; Chiều ngày 05/03, Chi bộ Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng – Campuchia vừa tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy công ty đã đến dự.

Đại hội chi bộ Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng - Campuchia
Hình 2: BCH nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 Công ty đã thực hiện mở cạo vườn cây với diện tích và sản lượng từ năm 2018 đến nay cụ thể như: năm 2018 khai thác 100 tấn đạt 125% kế hoạch; năm 2019 thực hiện được hơn 558 tấn đạt gần 112% kế hoạch. Giá thành bình quân sản xuất cao su khai thác năm 2019 đạt 30,82 triệu đồng/tấn, giá bán bình quân 26,42 triệu đồng/ tấn. Tổng doanh thu từ hoạt động cao su 14,76tỉ đồng. Trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã xét chuyển đảng chính thức cho 05 đồng chí, đề nghị và được phát thẻ Đảng cho 05 đồng chí. Hàng năm qua đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đều có 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt và hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Chi bộ được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội chi bộ Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng - Campuchia

Đại hội đã biểu quyết tán thành nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Thực hiện tốt công tác tham mưu kịp thời cho lãnh đạo về các mặt lao động sản xuất và phong trào CNLĐ; Xây dựng Chi bộ và các đoàn thể trong đơn vị trong sạch, vững mạnh; Hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; Các tổ chức đoàn thể đạt tiêu vững mạnh xuất sắc. Phấn đấu tiền lương bình quân từ 6,5 đồng/người/tháng trở lên. Chăm sóc tốt vườn cây quản lý, sản lượng khai thác sản xuất năm sau cao hơn năm trước. Đảm bảo công tác bảo vệ tài sản, phòng chống cháy; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội chi bộ Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng - Campuchia
Hình 4: Đồng chí trịnh Văn Hoàng bí thư nhiệm kỳ mới trao quà cho các đồng chí thôi giữ nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ

Đại hội đã bầu được BCH nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí. Đồng chí trịnh Văn Hoàng được đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư, đồng chí Trần Văn ảnh làm phó bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu về dự đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 4 đồng chí./.

Việt Quang

Scroll to Top