Nông trường Cao su An Lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023

Chiều ngày 08/01/2024, Nông trường Cao su An Lập vừa Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể năm 2023 và Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty; Đồng chí Lý Thiện Nữ – UV.BTV Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Công ty; Đồng chí Nguyễn Minh Đạt – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty.

Nông trường Cao su An Lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023
Hình 1: Đồng chí Lý Thiện Nữ – UV BTVĐU, Chủ tịch công đoàn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2023, tập thể CB ĐV CNLĐ nông trường đã phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khai thác, sản xuất, chăm lo tốt đời sống cán bộ công nhân lao động tích cực cùng công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Công tác xây dựng đảng và các tổ chức chính trị được luôn được cấp ủy nông trường đặc biệt quan tâm. Trong năm Đảng bộ nông trường đã kết nạp được 03 đảng viên mới, đạt 100%; Chuyển Đảng chính thức cho 03 đảng viên. Đảng ủy Nông trường hiện có 05 Chi bộ trực thuộc, với 74 đảng viên (trong đó nữ 16 đồng chí, dự bị 03 đồng chí). Công tác kiểm tra, giám sát được cấp uỷ Đảng thực hiện theo đúng Điều lệ Đảng qui định. UBKT thực hiện công tác tham mưu, giúp việc cho BCH Đảng ủy đề ra các chương trình kiểm tra giám sát trong năm 2023 theo đúng qui định. Qua đánh giá xếp loại cuối năm, toàn đảng bộ có 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 53 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 05 Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ Nông trường được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Nông trường Cao su An Lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023
Hình 2: Đoàn Thanh niên nông trường trao danh sách đoàn viên ưu tú để Đảng uỷ nông trường theo dõi kết nạp

Về công tác thực hiện chỉ tiêu sản lượng, năm 2023, Cán bộ CNLĐ nông trường Cao su An Lập đã phát huy tinh thần tập thể, cộng đồng trách nhiệm, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, chăm sóc hơn 2.656 ha cao su (trong đó, có 1.911,99 ha vườn cây khai thác; 744,93 ha vườn cây KTCB). Đến 31/12/2023, nông trường đã khai thác được 3.655 tấn đạt 101,5% kế hoạch. Quy trình khai thác hạng A, B đạt 97,8%; Chăm sóc tốt diện tích quản lý. Tiền lương bình quân hơn 8,3 triệu đồng/người/tháng; Thu nhập bình quân 9,2 triệu đồng/người/tháng. Chăm lo tốt đời sống, chế độ chính sách cho CNLĐ. Tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến người lao động. Các đoàn thể thực hiện tốt vai trò hoạt động dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ tập thể của công nhân lao động, công khai đầy đủ mọi chế độ chính sách liên quan đến người lao động, lắng nghe ý kiến của người lao động, góp ý của bộ phận tham mưu giúp việc nhằm giải quyết nhanh gọn công việc phù hợp với thực tế sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động.

Nông trường Cao su An Lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023
Hình 3: Đồng chí Nguyễn Đức Hiền – Phó bí thư Đảng ủy, Thành Viên HĐTV, Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo

Hội nghị biểu quyết bầu đồng chí Nguyễn Trung Trãi – UV UBKT Đảng uỷ Công ty làm người đại điện cho người lao động và bầu được đoàn đại biểu dự Hội nghị người lao động cấp công ty gồm 14 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Nông trường Cao su An Lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023

Nông trường Cao su An Lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023
Hình 4, 5: Đồng chí Nguyễn Đức Hiền – Phó BTĐU, Tổng Giám đốc trao bằng khen của UB QLVNN  và giấy khen cho các cá nhân

Nông trường Cao su An Lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023

Nông trường Cao su An Lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023
Hình 6, 7: Đồng chí Lý Thiện Nữ – Chủ tịch công đoàn trao bằng khen của Công đoàn CSVN và Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn năm 2023
Nông trường Cao su An Lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023
Hình 8: Đồng chí Nguyễn Minh Đạt – Bí thư Đoàn Thanh niên công ty trao thưởng các đoàn viên xuất sắc
Nông trường Cao su An Lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023
Hình 9: Lãnh đạo nông trường trao thưởng các cá nhân và tập thể xuất sắc
Nông trường Cao su An Lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023
Hình 10: Bí thư Đoàn Thanh niên công ty trao thưởng các đoàn viên xuất sắc

Việt Quang

Scroll to Top