Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tập huấn luật đầu tư

(Căn cứ nội dung kỳ họp bất thường lần thứ nhất ngày 11 tháng 01 năm 2022 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua và Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14 và Luật số 72/2020/QH14; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 72/2020/QH14; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 64/2020/QH14; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; …)

Sáng ngày 17/3, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phối hợp cùng Văn phòng Luật sư Hồng Ân đã tổ chức lớp tập huấn Luật đầu tư. Ông Nguyễn Thiện Sinh – Thành viên HĐTV – Phó Tổng giám đốc công ty; ông Nguyễn Đức Hiền – Thành viên HĐTV – Phó Tổng giám đốc công ty cùng 22 cán bộ, công nhân là trưởng, phó, nhân viên các phòng nghiệp vụ của công ty.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tập huấn luật đầu tư

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tập huấn luật đầu tư Hình 1, 2: Ban Tổng giám đốc công ty cùng cán bộ, nhân viên các phòng nghiệp vụ tham dự lớp tập huấn

Theo đó, Luật sư Nguyễn Văn Quý – Trưởng văn phòng luật sư Hồng Ân đã triển khai với những nội dung cơ bản, những điểm sửa đổi bổ sung, những nội dung thay đổi của Bộ luật đầu tư số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về phạm vi điều chỉnh, sửa đổi bổ sung của luật đầu tư công, các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, các điều khoản đảm bảo đầu tư, đảm bảo quyền sở hữu tài sản. . .; các điều khoản sửa đổi bổ ung của luật đấu thầu; Các hoạt động thực hiện trước đối với dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi và các sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Việt Quang

Scroll to Top