Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng khen thưởng đơn vị hoàn thành kế hoạch sản lượng tháng 1/2019

   Sáng ngày 12/2, công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức Hội nghị giao ban tháng 1 năm 2019; ông Nguyễn Quốc Việt – Chủ tịch Hội đồng Thành viên công ty đã đến dự.

   Trong tháng 1/2019, toàn Công ty đã khai thác được hơn 3.196 tấn, đạt 12% kế hoạch năm (26.600 tấn), hàm lượng bình quân cao su khô 29,71%. Tỷ lệ mủ tạp trong tháng 1 đạt 22,9%. Chế biến được hơn 7.000 tấn mủ thành phẩm các loại, đạt 17,74% kế hoạch (39.600 tấn). Tiêu thụ được 3.266,64 tấn, đạt 8,25% kế hoạch năm. Tính đến cuối tháng 01/2019, Công ty còn tồn kho 8.848 tấn. Trong đó, Cao su khai thác tồn 4.213 tấn và hơn 4.634 tấn mủ cao su tiểu điền; trong đó sẽ giao hơn 3.000 tấn. Tổng doanh thu 155,9 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu cao su hơn 103 tỷ đồng, giá bán bình quân chung đạt 31,53 triệu đồng/tấn, tổng lợi nhuận thực hiện đạt 49,15 tỷ đồng.

2019 02 12 08.01.05
Hình: ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh Ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc công ty trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng tháng 1 năm 2019

   Tại Hội nghị, Ban Tổng Giám đốc công ty đã trao thưởng cho 8 đơn vị nông trường đã xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng tháng 1 năm 2019 với tỉ lệ từ 10% trở lên gồm nông trường cao su An Lập, Bến Súc, Đoàn Văn Tiến, Long Hòa, Minh Thạnh, Minh Tân, Thanh An và nông trường Trần Văn Lưu với số tiền thưởng là 5 triệu đồng/đơn vị.

Việt Quang

Scroll to Top