Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Sáng 12/5, Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến vừa tổ chức “Lễ ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023”; ông Hồng Chí Bình – Phó Tổng giám đốc công ty; ông Trần Bá Lợi – UVTV Công đoàn Công ty đã đến dự.

Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023
Hình 1: Lãnh đạo đơn vị ký kết giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Năm 2022, với sự phấn đấu  của tập thể CB CNLĐ, Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với diện tích quản lý hơn 3.140 và 434 CB CNLĐ. Trong năm nông trường đảm bảo tốt công tác chăm sóc diện tích cao su quản lý 2.858 ha. Trong đó, vườn cây kinh doanh hơn 2.143 ha, sản lượng thực hiện được 2.975 tấn, năng suất 1,39 tấn/ha. Quy trình kỹ thuật hạng AB đạt 97,72%. Đảm bảo tốt công tác thực hiện quỹ công đạt 88,10 % kế hoạch được giao. Thực hiện sử dụng vật tư, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, nhiên liệu đúng quy định; đảm bảo tốt công tác phòng chống cháy năm 2022 không có vụ cháy xảy ra. Công tác chăm lo đời sống người lao động được đảm bảo ổn định, tiền lương bình quân 8,7 triệu đồng/người/tháng đạt 124,3% . Thu nhập bình quân 9,6 triệu đồng/người/ tháng. Đảm bảo cấp phát hàng bồi dưỡng độc hại cho người lao động đúng quy định với tổng trị giá 1,9 tỷ đồng. Tổ chức cho 100% CB CNLĐ học tập luật BHLĐ, Nội quy ATLĐ, huấn luyện và thành lập mạng lưới ATVS. Trong năm không có trường hợp tai nạn lao động xảy ra.

Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023
Hình 2: Các tập thể tổ sản xuất ký kết giao ước thi đua năm 2023

Năm 2023, tập thể nông trường quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, chăm lo tốt đời sống cho người lao động; Thi đua thực hiện hoàn thành sản lượng khai thác, giao nộp 2.940 tấn mủ nguyên liệu, phần đấu vượt mức từ 1% trở lên, đảm bảo chất lượng mủ tốt. Quy trình kỹ thuật hạng ABC từ 95 % trở lên; Chăm sóc tốt, đúng quy trình kỹ thuật 2.855,8ha cao su. Giải quyết kịp thời, đúng, đủ tiền lương và các chế độ chính sách cho CB CNLĐ, ổn định việc làm, tiền lương bình quân đạt từ 8 triệu đồng, thu nhập bình quân từ 9 triệu đồng/nguời tháng.

Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023
Hình 3: ông Hồng Chí Bình – Phó TGĐ Cty Khen thưởng các tập thể tổ không có CNLĐ thôi việc
Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023
Hình 4: Thường trực Công đoàn Công ty tặng quà các tập thể tổ
Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023
Hình 5: Lãnh đạo công ty tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn
Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023
Hình 6: Lãnh đạo nông trường tặng quà CN bị tai nạn lao động

Việt Quang

Scroll to Top