Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng: Tổ chức Công đoàn là cầu nối với nhiều giải pháp bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động

Công đoàn Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng với tổng số lao động hiện nay gần 408 người. Với tinh thần đoàn kết phấn đấu của tập thể công nhân lao động, công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công ty đề ra. Phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn đã giữ vững góp phần tích cực cho công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trong các năm qua. Các phong trào được Công đoàn tổ chức đã tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống mọi mặt cho công nhân lao động.

Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng: Tổ chức Công đoàn là cầu nối với nhiều giải pháp bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động
Hình 1: Chuyển phôi gỗ sang lò sấy

Để công ty đạt được kết qủa trong thời gian qua là nhờ vào sự phối hợp giữa các cấp tổ công đoàn và chuyên môn trong công ty đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động. Làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động người lao động chấp hành đúng pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nội quy, quy định và các chế độ chính sách của công ty. Tổ chức đào tạo, tập huấn chính sách cho cán bộ công đoàn và những người phụ trách giải quyết chế độ chính sách cho người lao động, sâu sát trong việc phổ biến kiến thức pháp luật gắn liền với sự việc cụ thể, gắn liền với quyền lợi người lao động. Đồng thời, cán bộ Công đoàn phải luôn là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích của hai bên.

Được biết, trong 7 tháng đầu năm 2020, công ty đã sản xuất được 17.251m3 sản phẩm gỗ các loại đạt 41,8% kế hoạch; Trong đó lượng cao su phôi sơ chế hơn 14.964m3 đạt 40% kế hoạch. Tiêu thụ được 15.233m3 đạt 44%, trong đó tiêu thụ nội địa hơn 14.451m3 sản phẩm tinh chế xuất khẩu đạt 60% tương đương 782m3. Giá thành bình quân tiêu thụ phôi sơ chế hơn 5,4 triệu đồng/m3. Tổng doanh thu đạt 136,73 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế được hơn 4 tỷ đồng. Tiền lương bình quân 6 tháng đầu năm đạt hơn 6,76 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn phối hợp cùng ban lãnh đạo công ty luôn bám sát, chăm lo tốt đời sống về mọi mặt cho người lao động.

Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng: Tổ chức Công đoàn là cầu nối với nhiều giải pháp bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động
Hình 2: Công nhân sản xuất gỗ cao su ghép tấm

Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ là vấn đề tiên quyết trong cải thiện các mối quan hệ lao động. Thực hiện Nghị định 60 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, trong đó đối thoại tại nơi làm việc là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và của người sử dụng lao động. Qua đó bảo đảm quyền dân chủ của người lao động được thực hiện trong khuôn khổ của pháp luật. Tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết các thắc mắc kiến nghị, những vấn đề phát sinh. Cùng nhau trao đổi, tìm các giải pháp nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động. Bên cạnh đó, với quan điểm giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất khi vừa xuất hiện, muốn vậy việc bố trí cán bộ công đoàn cùng tham gia làm việc với người lao động để khi có những tình huống mới phát sinh và kịp thời phối hợp cùng Ban điều hành và người lao động bàn bạc, trao đổi tìm giải pháp xử lý nhanh nhất có thể. Từ đó, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình lao động; giúp người lao động yên tâm, tin tưởng gắn bó với công ty.

Việt Quang

Scroll to Top