Công ty Cổ phần gỗ Dầu Tiếng năm 2018: Tỷ lệ chia cổ tức đạt 12%

Tăng chi phí luôn là vấn đề mà tất cả các doanh nghiệp đặt biệt quan tâm, trong đó sự gia tăng bất thường về nguyên liệu gỗ đầu vào cho sản xuất sơ chế vào những tháng cuối năm 2018 là khó khăn khách quan nhưng đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty – đó là phát biểu của ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ Dầu Tiếng.

cong ty co phan go dau tieng
Hình 1: Ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ Dầu Tiếng trả lời ý kiến của cổ đông

Năm 2018, diện tích cao su thanh lý được tập đoàn phân bổ đã phần lớn đáp ứng được thời gian sản xuất trong năm nên đã tạo điều kiện cho việc tăng sản lượng, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận ngày càng tăng. Cùng với đó, sự đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân lao động, sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo nên nhiều năm liền công ty luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông đề ra.

Theo đó, nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh năm 2018. Kịp thời thảo luận và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019. Chiều ngày 9/5, Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2019.

cong ty co phan go dau tieng
Hình 2: Ông Nguyễn Thanh Được – Giám đốc Công ty CP Gỗ Dầu Tiếng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh với cổ đông trong đại hội

Năm qua, Công ty đã khai thác được 742 ha; Trong đó, gỗ cao su thanh lý được tập đoàn phân bổ là 704,87 ha; số còn lại công ty thu mua từ vườn cây cao su thanh lý của tư nhân. Tổng khối lượng gỗ khai thác trong năm đạt 111,48% tương đương 202.886 ster; Thu mua nguồn gỗ bao bì từ bên ngoài hơn 1.189 ster. Mặc dù tình hình chung gặp nhiều khó khăn nhưng công tác sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan. Khối lượng phôi cao su sơ chế được hơn 45.512 m³ đạt 120%, tăng 38% so với năm 2017; Sản xuất ván cao su ghép tấm được 3.595 m³ đạt 183% kế hoạch; Sản xuất tinh chế hơn 1.466 m³ đạt 183% kế hoạch năm 2018.

Trong năm, công ty đã tiêu thụ gần 22.450 m³ phôi cao su sơ chế, gần 3.220 m³ ván ghép các loại và 1.466 m³ gỗ tinh chế. Tổng doanh thu từ kinh doanh năm 2018 là 287.449 tỷ đồng, đạt 126%; Lợi nhuận sau thuế đạt 11,519 tỷ đồng, đạt 230% so với kế hoạch năm. Bình quân thu nhập tiền lương năm 2018 của công nhân công ty đạt hơn 6,4 triệu đồng/người/tháng. Giá trị chia cổ tức năm 2018 đạt 12%/vốn tương đương 6 tỷ đồng, chiếm 52% lợi nhuận.

Hội nghị đã đồng thuận với phương hướng trong báo cáo hoạt động năm 2019 của công ty, với diện tích khai thác 700 ha, sản xuất hơn 37.000 m³ phôi gỗ cao su sơ chế, 4.000 m³ gỗ ghép tấm và 1.000 m³ gỗ cao su tinh chế. Phần đấu tổng doanh thu năm 2019 đạt 328 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,2 tỷ đồng. Dự kiến giá trị chia cổ tức là 10%/vốn.

Việt Quang

Scroll to Top