Công ty Cổ phần Công nghiệp An Điền vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chăm lo tốt đời sống người lao động

Năm 2022, hoạt động của Công ty Cổ phần KCN An Điền đã có nhiều chuyển biến đáng kể, tập thể công ty đã đồng lòng, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, chăm lo tốt đời sống cán bộ, công nhân viên lao động.

Công ty Cổ phần Công nghiệp An Điền vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chăm lo tốt đời sống người lao động
Hình 1: Tổng Giám đốc công ty và Chủ tịch Công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể

Với tổng diện tích hơn 189 ha, đến nay công ty đã ký hợp đồng cho thuê lại đất với tỷ lệ lấp đầy 100% diện tích đất cho thuê giai đoạn 1 (hợp đồng thuê lại dài hạn). hiện công ty đã ký 02 hợp đồng ghi nhớ thỏa thuận thuê đất dài hạn để xây dựng công trình điều hành và dịch vụ với diện tích 28.152m2. Năm 2022, tổng doanh thu từ kinh doanh đạt 103,5% kế hoạch (hơn 86,5 tỷ đồng); Tổng lợi nhuận sau thuế hơn 29,67 tỷ đồng đạt 111,6% kế hoạch. Công tác chăm lo đời sống cho CB,CNVLĐ luôn được quan tâm thực hiện, kịp thời trong việc chi trả các chế độ chính sách, với tổng số 58 CB.CNVLĐ tiền lương bình quân trên 10,6 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn công ty đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân lao động công ty, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, chi trả bồi dưỡng độc hại, hỗ trợ trang cấp đồng phục, thăm hỏi gia đình công đoàn viên khó khăn hữu sự, ủng hộ quỹ MACĐ, hỗ trợ sửa chữa nhà và các hoạt động chăm lo con CB CNVLĐ với kinh phí gần 200 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Công nghiệp An Điền vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chăm lo tốt đời sống người lao động
Hình 2: Ông Nguyễn Duy Khanh – Chủ tịch CĐ công ty khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Công ty hiện đang xúc tiến nhanh tiến độ thực hiện thủ tục của dự án giai đoạn 2 với diện tích 360ha (nâng tổng diện tích lên 638,6ha) và triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 2 công suất 3.000m³/ngày đêm; Xúc tiến công tác đền bù, hỗ trợ giải phòng mặt bằng cho khu mở rộng giai đoạn hai, xây dựng cơ sở hạ tầng và tuyến thoát nước thải công nghiệp, nước mưa; Đồng thời, đẩy mạnh công tác kinh doanh, tích cực trong giới thiệu, quảng bá, tiếp thị hình ảnh KCN Rạch Bắp đến các doanh nghiệp, kêu gọi thu hút đầu tư. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên công ty, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập, hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước. Với những kết quả đạt được, nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc được nhận bằng khen của Công đoàn Cao su Việt Nam và giấy khen của các cấp.

Việt Quang

Scroll to Top