Công ty cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng, tổng lợi nhuận sau thuế hơn 3,19 tỷ đồng

   Năm 2018, tình hình chung của ngành cao su gặp nhiều khó khăn do thời tiết và do sự ảnh hưởng chung của ngành cao su nên công tác chuyên môn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm của tập thể cán bộ công nhân lao động, công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nghị quyết hội nghị người lao động và nghị quyết của hội đồng quản trị của công ty năm 2018 đề ra.

   Để đánh giá kết quả hoạt động của công ty trong năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2019. Chiều ngày 28/5, Công ty cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Hình 1: Ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó tổng giám đốc công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Vận tải phát biểu tại đại hội

   Là doanh nghiệp được thành lập từ năm 2008, có vốn điều lệ là 24 tỷ đồng, trong đó công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng là cổ đông lớn chiếm 53,54% cổ phần. Với ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ, sửa chữa xe máy thiết bị cơ khí. Cụ thể là vận chuyển mủ cao su từ vườn cây về nhà máy; vận chuyển vật tư nông nghiệp, phục vụ công tác khai thác, trồng mới; sửa chữa xe máy, thiết bị nhà máy chế biến. Năm 2018, tổng doanh thu từ hoạt động của công ty hơn 44,61 tỷ đồng đạt 86% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu từ vận tải gần 23,9 tỷ đồng và doanh thu từ sửa chữa cơ khí hơn 20,71 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế hơn 3,19 tỷ đồng đạt 106,9% kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 124,4%. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 10% tương đương trên 2,16 tỷ đồng.

   Bên cạnh đó, ban lãnh đạo công ty đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động. Kịp thời trong việc chi trả chế độ chính sách, tiền lương, bồi dưỡng độc hại, trang cấp phòng hộ lao động; Bình quân thu nhập đạt 8,64 triệu đồng/người/tháng. Trong năm công ty đã thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động hơn 229 triệu đồng. Đến nay, tổng số nhân sự công ty đang quản lí là 118 người; trong đó công nhân trực tiếp là 106 người với hợp đồng lao động chính thức đạt 100%.

Hình 2: ông Lê Văn Sơn – Giám đốc công ty cổ phần Cơ khí – Vận tải lấy ý kiến biểu quyết cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động của công ty năm 2019

   Phát biểu tại đại hội, Ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó tổng giám đốc công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Vận tải đã ghi nhận những kết quả mà tập thể cán bộ công nhân công ty đã hoàn thành tốt trong năm 2018. Tuy nhiên, dự báo trong năm 2019 tình hình chung sẽ còn rất nhiều khó khăn, khả năng biến động của ngành cao su sẽ có nhiều biến động nên sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty. Ông mong rằng tập thể cán bộ công nhân của công ty sẽ đoàn kết hơn nữa, tích cực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn góp phần cùng công ty hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch doanh thu 28,9 tỷ đồng. Ổn định việc là, chăm lo tốt đời sống người lao động, phấn đấu thu nhập bình quân đạt 7,4 triệu đồng/người/tháng. Tỷ lệ cho trả cổ tức đạt 9%.

Việt Quang

Scroll to Top