Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng giá trị chi trả cổ tức đạt 12%

áng ngày 09/6, Công ty CP Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. ông Nguyễn Thái Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Khí – Vận Tải cao su Dầu Tiếng đã đến dự.

Công ty Cổ phần Cơ khí - Vận tải Cao su Dầu Tiếng giá trị chi trả cổ tức đạt 12%
Hình 1: ông Lê Văn Sơn – Giám đốc công ty cổ phần Cơ khí – Vận tải CDT trả lời ý kiến cổ đông

Với nhiệm vụ vận chuyển mủ, vật tư nông nghiệp, khoan hố phục vụ trồng mới, sửa chữa máy móc thiết bị chế biến mủ, sửa chữa điện nước cho Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng; Bên cạnh đó, công ty nhận hợp đồng với các doanh nghiệp bên ngoài thực hiện gia công thiết bị cơ khí phục vụ nhu cầu sản xuất mủ mủ cao su. Công ty hiện quản lý là 98 cán bộ công nhân lao động; Trong đó, công nhân trực tiếp 88 người, gián tiếp 10 người. Năm 2021, mặc dù tình dịch bệnh Covid-19 bùng phát nhưng tập thể cán bộ công nhân lao động công ty đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu năm 2021 hơn 28,98 tỷ đồng đạt 99,97% kế hoạch. Trong đó, doanh thu vận tải đạt 105,2% tương đương 22,7 tỷ đồng; Doanh thu cơ khí đạt 84,8% tương đương 6,27 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 86,21% (giá trị chi trả cổ tức đạt 12%). Thu nhập bình quân đạt 9,4 triệu đồng/người/tháng. Trong năm, công ty đã chi trả trợ cấp thôi việc hơn 246,8 triệu đồng. Các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đúng, đủ và kịp thời, phối hợp tổ chức khám sức khoẻ định kỳ 1 lần/năm  giúp người lao động an tâm công tác. Công tác Đảng, Đoàn thể luôn được lãnh đạo công ty quan tâm thực hiện đúng với đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo sự chỉ đạo của Đoàn thể cấp trên. Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do Đoàn thể cấp trên tổ chức. Thực hiện tốt chế độ, chính sách theo quy định góp phần trong việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Công ty Cổ phần Cơ khí - Vận tải Cao su Dầu Tiếng giá trị chi trả cổ tức đạt 12%
Hình 2: Đại hội Cổ đông thường niên Công ty CP Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng năm 2022

Đại hội đã thống nhất phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu tổng doanh thu hơn 31,95 tỷ đồng (110,3%); Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 4,35 tỷ đồng (119,2%); Lợi nhuận phân phối hơn 3,29 tỷ đồng; Phấn đấu thu nhập bình quân đạt từ 9,6 triệu đồng/người/tháng; Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 là 13%.

Công ty Cổ phần Cơ khí - Vận tải Cao su Dầu Tiếng giá trị chi trả cổ tức đạt 12%

Công ty Cổ phần Cơ khí - Vận tải Cao su Dầu Tiếng giá trị chi trả cổ tức đạt 12%
Hình 3, 4: Xe vận chuyển mủ nước về nhà máy chế biến mủ Cao su Dầu Tiếng

Việt Quang

Scroll to Top