Công ty Cao su Dầu Tiếng thực hiện nghiêm túc về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Huyện và Tỉnh Bình Dương cho phép làm việc có điều kiện theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Công ty đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, chính quyền địa phương và hướng dẫn của Cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh để tuyên truyền và có biện pháp ứng phó kịp thời.

Công ty Cao su Dầu Tiếng thực hiện nghiêm túc về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công ty Cao su Dầu Tiếng thực hiện nghiêm túc về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình 1, 2: Tổ chức test nhanh dịch bệnh Covid-19 cho công nhân cạo mủ tại vườn cây

Trong ngày 21/7/2021, Công ty đã tiến hành lấy mẫu test nhanh theo quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đối với doanh nghiệp cho CB.CNLĐ tại 8 Nông trường trực thuộc Công ty, với tổng số 3.359 người, kết quả test nhanh đều âm tính (-).

Công ty Cao su Dầu Tiếng thực hiện nghiêm túc về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình 3: Tổ chức test nhanh dịch bệnh Covid-19 cho công nhân Xí nghiệp Chế biến tại Nhà máy Bến Súc

Toàn bộ CB.CNLĐ đều  thực hiện đúng cam kết đối với người sử dụng lao động về làm việc trong điều kiện phòng chống dịch hiện nay. Đặc biệt, CNLĐ đăng ký thực hiện phương châm “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ – ăn tại chỗ – nghỉ ngơi tại chỗ) đối với các nhà máy chế biến mủ  cao su của xí nghiệp Chế biến. Thực hiện phương án “1 cung đường – 2 địa điểm”, đảm bảo đi về không ghé bất cứ nơi nào ngoài 2 địa điểm nhà ở  và nơi sản xuất.

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ vẫn làm việc bình thường, theo phương án đã đăng ký.  Công ty đã thành lập và phân công cho 115 Tổ an toàn Covid có 513 thành viên vẫn thường xuyên kiểm tra công nhân lao động thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo của địa phương về phòng, chống dịch Coivid-19. Bệnh viện Đa khoa vẫn thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch. Tiến hành phân luồng, kiểm tra thường xuyên và thực hiện theo quy trình, quy định “5K” (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế). Tất cả CB.CNLĐ bắt buộc đeo khẩu trang, khai báo y tế, quét mã QR trước khi vào Công ty. Khi đến cơ quan làm việc phải đeo thẻ do Công ty và Nông trường trang cấp.

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục yêu cầu và kiểm tra CB.CNLĐ thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường áp dụng các biện pháp an toàn và kiểm soát y tế nơi làm việc, chủ động linh hoạt trong quản lý điều hành sản xuất. Tiếp tục thực hiện công tác trồng mới tái canh năm 2021 và chăm sóc vườn cây KTCB. Tiếp tục tổ chức cạo choàng các phần cây do CNLĐ vắng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Quyết tâm thiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ cho người lao động, vừa hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021./.

Văn Hải

Scroll to Top