Công đoàn Nông trường Trần Văn Lưu đảm bảo chăm lo tốt đời sống người lao động hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội

Ngày 13/02 Công đoàn Nông trường Cao su Trần Văn Lưu vừa tổ chức thành công đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Bà Lý Thiện Nữ – UVTVĐU, Chủ tịch Công đoàn công ty đã đến dự.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn và phong trào CNLĐ của đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Công đoàn Nông trường Trần Văn Lưu đã đề ra. Hoạt động công đoàn đã đi vào nền nếp, từng bước đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động, vai trò của tổ chức công đoàn đã được nâng cao, đồng hành với đơn vị giải quyết tốt việc làm, tiền lương và chế độ chính sách, quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tích cực duy trì và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong người lao tinh thần tích cực trong lao động sản xuất, các hoạt động VHVN – TDTT ngày càng được nâng lên, đời sống người lao động ngày càng được cải thiện.

Công đoàn Nông trường Trần Văn Lưu đảm bảo chăm lo tốt đời sống người lao động hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội
Hình 1: bà Lý Thiện Nữ – UVBTV ĐU, Chủ tịch Công đoàn và ông Trần Bá Lợi  – UVBTV CĐ Công ty khen thưởng cho cá nhân

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, tăng cường đoàn kết, cùng góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, công đoàn cùng lãnh đạo nông trường quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Chăm lo tốt đời sống về mọi mặt cho người lao động, góp phần cùng công ty hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng và nhà nước giao. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản lượng hàng năm vượt từ 1-2% trở lên. Phấn đấu lương bình quân từ 7 triệu đồng/người/tháng trở lên. Thu nhập từ 7,5 triệu đồng/người/tháng, phát triển kinh tế phụ, phấn đấu mỗi gia đình thu nhập ngoài tiền lương từ 8 triệu đến 10 đồng. Vận động 100% NLĐ gia nhập vào tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Nông trường Trần Văn Lưu đảm bảo chăm lo tốt đời sống người lao động hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội
Hình 2: Ban chấp hành CĐ NTCS Trần Văn Lưu NK 2023 – 2028 ra mắt Đại hội
Công đoàn Nông trường Trần Văn Lưu đảm bảo chăm lo tốt đời sống người lao động hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội
Hình 3: Đoàn đại biểu đi dự Đại hội CĐ Công ty Cao su Dầu Tiếng NK 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu được BCH Công đoàn Nông trường gồm 7 uỷ viên. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Công ty gồm 21 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. tại phên họp thứ nhất BCH Công đoàn NT Trần Văn Lưu đã bầu đồng chí Phạm Văn Bình làm Chủ tịch; Đồng chí Hùynh Minh Mẫn làm phó chủ tịch Công đoàn nông trường nhiệm kỳ 2023 – 2028 và UBKT gồm 3 đồng chí.

Công đoàn Nông trường Trần Văn Lưu đảm bảo chăm lo tốt đời sống người lao động hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội

Công đoàn Nông trường Trần Văn Lưu đảm bảo chăm lo tốt đời sống người lao động hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội
Hình 4, 5: Lãnh đạo các đơn vị kết nghĩa tặng hoa chúc mừng Đại hội

Việt Quang

Scroll to Top