Công đoàn Công ty “Đổi mới công tác thi đua” ngay từ đầu năm 2020

   Đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua ngay từ những tháng đầu năm 2020 đem lại hiệu quả thiết thực góp phần cùng Công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2020 đề ra.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại và kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước như kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020); kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020); kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 (1945 – 2020); Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (20/6/1975 – 20/6/2020). Ngay từ những ngày đầu năm, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và những sự kiện trọng đại trong năm 2020.

Hình 1: Ông Phan Mạnh Hùng – UV.BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch CĐ Cao su Việt Nam trao cờ thi đua xuất năm 2019 của Tổng LĐLĐ VN cho Công đoàn Công ty

Động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, ra sức phấn đấu thi đua lao động sản xuất, công tác quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị của công ty ngay những tháng đầu năm 2020 như: Khai thác mủ nguyên liệu 28.500 tấn (trong đó sản lượng tự khai thác là 27.720 tấn, nhượng quyền khai thác là 780 tấn); năng suất bình quân  1,93 tấn/ha; thu mua mủ tiểu điền 13.500 tấn; chế biến 41.220 tấn; tiêu thụ 41.220 tấn; chăm sóc tốt 14.769,87 ha vườn cây kinh doanh và 7.985,76 ha vườn cây kiến thiết cơ bản; tái canh là 457,35 ha tỷ lệ cây sống đạt 100% và phát triển tốt, định hình vườn cây ngay từ năm đầu. Bảo đảm việc làm ổn định cho cán bộ, công nhân lao động, giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với CNLĐ, tiếp tục chương trình trợ vốn, tạo điều kiện cho Cán bộ, đoàn viên và công nhân lao động ổn định đời sống, nâng cao thu nhập. Tiền lương phấn đấu bình quân đạt từ 6,5 triệu đồng/ người/tháng, thu nhập bình quân từ 8,5 triệu đồng/người/tháng trở lên; nâng cao chất lượng hoạt động y tế và đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ tốt đời sống tinh thần cho công nhân lao động.

Trên cơ sở phát động phong trào thi đua năm 2020, ngay từ đầu quý I/2020, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua tuyên truyền, vận động CNLĐ không nghỉ việc trong Quý I/2020 và  Phòng chống cháy mùa khô 2019-2020. Kết quả phong trào thi đua tuyên truyền, vận động CNLĐ không nghỉ việc trong Quý I/2020 có 160 lượt Tổ sản xuất của 9 Nông trường không có CNLĐ nghỉ thôi việc được thưởng 80 triệu đồng. Thưởng cho 5 triệu đồng cho đơn vị bảo đảm an toàn, không để xảy ra sự cố cháy nổ; chấp hành tốt Nội quy, Quy định của đơn vị và Công ty trong mùa khô 2019-2020 gồm 9 nông trường, Xí nghiệp Chế biến, các Công ty cổ phần: Gỗ Dầu Tiếng; Cao su Dầu Tiếng – Việt Lào; Cao su Dầu Tiếng – Campuchia; Cao su Dầu Tiếng – Lai Châu và Cao su Dầu Tiếng – Lào Cai.

Hình 2: Thường trực Công đoàn Công ty tổ chức  họp lấy ý kiến của Chủ tịch Công đoàn cơ sở 9 Nông trường, Xí nghiệp Chế biến và Trưởng phòng Kỹ thuật để phát động phong trào thi đua quý II/2020

Phát động đợt thi đua Quý II chào mừng 45 năm ngày thành lập Công ty (20/6); các ngày lễ lớn của đất nước diễn ra trong quý II/2020 Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ  2020 – 2025. CNLĐ phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch sản lượng trong quý II/2020: CNLĐ thực hiện kế hoạch sản lượng (KHSL) đạt từ 22% trở lên thưởng 1.000.000đ/người; thực hiện KHSL đạt từ 21% đến dưới 22% thưởng 700.000đ/người; thực hiện KHSL đạt từ 20% đến dưới 21% thưởng 500.000đ/người; thực hiện KHSL đạt từ  19% đến dưới 20% thưởng 300.000đ/người. Công nhân chăm sóc, công nhân khai thác hoàn thành kế hoạch đơn vị giao và đảm bảo ngày công lao động (nghỉ ốm phải có giấy ra viện nhưng nghỉ không quá 3 ngày/quý) thưởng 100.000đ/người. Riêng xí nghiệp Chế biến xét thưởng với tỷ lệ 10%/TS CNLĐ với mức thưởng 300.000đ/người. Thưởng giữ chân người lao động đối với 9 Nông trường, Tổ Công đoàn không có công nhân lao động xin nghỉ việc trong quý II/2020 (trừ trường hợp nghỉ hưu theo chế độ); chấp hành tốt nội quy, quy định của đơn vị và Công ty khen thưởng 1.500.000đ/Tổ.

Bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Năm 2020, Công đoàn Công ty đã đổi mới công tác thi đua, phong trào thi đua phải thiết thực, gắn với Công đoàn cơ sở, gắn với người lao động, nhằm cổ vũ CNLĐ vượt qua khó khăn, nhất là giai đoạn khó khăn hiện nay trong tình hình phòng chống dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp. Từ kết quả phong trào thi đua quý I, II/2020, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục phát động phong trào thi đua quý III và phong trào thi đua nước rút năm 2020 góp phần cùng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020./.

Văn Hải

Scroll to Top