Công Đoàn Cổ phần Cơ khí – Vận tải “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.

Ngày 14/02, Công Đoàn Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao Su Dầu Tiếng, vừa tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028; ông Nguyễn Ngọc Duy Linh – Phó Chủ tịch Công đoàn CSDT; ông Nguyễn Thái Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Cồ phần Cơ khí – Vận tải CSDT đã đến dự.

Công Đoàn Cổ phần Cơ khí - Vận tải "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển".
Hình 1: Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết trong cán bộ, NLĐ công ty CP CKVT

Nhiệm kỳ qua (2017 – 2023), Hoạt động Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao Su Dầu Tiếng đã đi vào nền nếp, từng bước đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động, vai trò của tổ chức công đoàn đã được nâng cao, đồng hành với công ty giải quyết tốt việc làm, tiền lương, chăm lo chế độ chính sách cho NLĐ. Với tổng số 104 Cán bộ, NLĐ (03 nữ). Trong đó, gián tiếp và phục vụ 11 người, trực tiếp sản xuất 93 người. Tiền lương bình quân đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ chính sách cho NLĐ luôn quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo bảo vệ sức khoẻ cho NLĐ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong nhiệm kỳ, các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động đã đi vào chiều sâu, phù hợp với tâm tư nguyên vọng người lao động nên đã được NLĐ tích cực hưởng ứng. Hoạt động công đoàn đã tạo nên bước chuyển biến mới về chất lượng, công tác tuyên truyền vận động được BCH Công đoàn công ty thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu và phát triển rộng với nội dung phong phú. Từ đó, kích thích NLĐ tự giác học tập và rèn luyện để nâng cao học vấn  tay nghề chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia các hoạt động VHVN-TDTT; Ý thức trách nhiệm của NLĐ ngày càng được nâng lên; Phong trào văn hóa xã hội được đông đảo NLĐ tham gia, đời sống tinh thần ngày càng được cải thiện. Với kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua có 04 tập thể và 10 lượt NLĐ được nhận Giấy khen của Công đoàn Cty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng;  03 lượt NLĐ nhận Bằng khen của công đoàn cao su Việt Nam; 340 lượt cán bộ CNLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Công Đoàn Cổ phần Cơ khí - Vận tải "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển".
Hình 2: ông Nguyễn Ngọc Duy Linh – Phó Chủ tịch CĐ CSDT tặng hoa chúc mừng BCH Nk 2023 – 2028
Công Đoàn Cổ phần Cơ khí - Vận tải "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển".
Hình 3: Đại biểu đi dự Đại hội CĐ Công ty Cao su Dầu Tiếng ra mắt Đại hội

Thể hiện tinh thần thống nhất cao, đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thức XII (Nk 2023 – 2028) gồm 4 đại biểu. Đại hội đã bầu được BCH nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 5 thành viên, ông Đỗ Hoàng Khánh được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải; bà Nguyễn Hoàng Tú Linh trúng cử chức danh Phó chủ tịch; ông Lâm Quang Phú làm Chủ nhiệm UBKT Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công Đoàn Cổ phần Cơ khí - Vận tải "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển".
Hình 4: ông Nguyễn Ngọc Duy Linh – Phó Chủ tịch CĐ CSDT trao thưởng cá nhân xuất sắc

Việt Quang

Scroll to Top