Công Đoàn Cao su Dầu Tiếng tập huấn phần mềm Kế toán Công đoàn

Ngày 27/6/2023. Ban tài chính Công đoàn Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức lớp  tập huấn phần mềm Kế toán Công đoàn cho 20 cán bộ, nhân viên kế toán Công đoàn cơ sở trong công ty do đồng chí Ngô Thị Diệu Hiền – Phó ban tài chính Công đoàn công ty triển khai.

Công Đoàn Cao su Dầu Tiếng tập huấn phần mềm Kế toán Công đoàn
Hình 1: đồng chí Ngô Thị Diệu Hiền – Phó ban tài chính Công đoàn công ty triển khai nội dung tập huấn

Thời gian qua, một số quy định của Nhà nước có sự thay đổi, đồng thời hoạt động công đoàn cũng cần phải thay đổi, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính công đoàn như quản lý tài chính, tài sản công đoàn, bổ sung và cập nhật chương trình quản lý tài chính Công đoàn đã được ban hành nhằm phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động Công đoàn. Do đó, ngoài việc tập huấn, các cá nhân phụ trách nhiệm vụ kế toán cần dành thời gian để tham khảo và thực hành thuần thục phần mềm Kế toán Công đoàn và hoàn thành việc cài đặt phần mềm Kế toán Công đoàn vào máy tính của đơn vị công đoàn cơ sở. Qua lớp tập huấn sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán công đoàn các cấp, kịp thời trong công tác báo cáo dự toán, báo cáo quyết toán tài chính và đảm bảo công tác kiểm tra tài chính công đoàn theo đúng theo quy định.

Công Đoàn Cao su Dầu Tiếng tập huấn phần mềm Kế toán Công đoàn
Hình 2: đồng chí Võ Thị Trúc kế toán viên Công đoàn hỗ trợ KT CĐCS thao tác trên phần mềm KTCĐ

Việt Quang

Scroll to Top