Cao su Dầu Tiếng quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2023.

Trong tháng 5, các nông trường trong công ty đã thực hiện khai thác được 1.824,2 tấn, đạt 6,72% kế hoạch. Lũy kế sản lượng khai thác 5 tháng được hơn 4.093 tấn, đạt 15%. Thu mua được 262,5 tấn, đạt 2,6%. Lũy kế 5 tháng công ty đã thu mua được 899 tấn đạt 8,94 % kế hoạch năm. Tổng sản lượng chế biến trong tháng thực hiện được hơn 1.975,4 tấn, đạt 5,31%; Lũy kế 5 tháng đạt 5.765,7 tấn tương đương 15,2% kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ hơn 2.334 tấn. Sản lượng tiêu thụ 5 tháng hơn 8.495 tấn đạt 24% kế hoạch. Giá bán bình quân 34,51 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu hơn 293,21 tỷ đồng, đạt 21,7%. Tiền lương bình quân 4 tháng đạt hơn 7 triệu đồng/người; Thu nhập bình quân hơn 8,7 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ chính sách cho người lao động được đảm bảo và thực hiện đúng, đủ kịp thời.

Cao su Dầu Tiếng quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh
Hình 1: Công nhân sản xuất tại nhà máy Chế biến mủ cao su Long Hòa
Cao su Dầu Tiếng quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh
Hình 2: Bà Huỳnh Thị Oanh Kiều – Phó trưởng phòng TCLĐTL trả lời về công tác BHLĐ và tiền lương

Đến nay, công tác chuẩn bị vật tư cây giống theo tiến độ sản xuất của các đơn vị hợp đồng cây giống đã tập kết đạt trên 80% theo số lượng hợp đồng. Riêng diện tích thanh lý chuẩn bị tái canh năm 2023 là 331,2 ha hiện tại đã hoàn thành cưa cắt thanh lý và đang tiến hành các thủ tục ký hợp đồng thực hiện làm đất tái canh. Bên cạnh đó, công tác trồng xen được các Nông trường thực hiện đúng quy định. Do ảnh hưởng của mưa đầu mùa có dông gây gãy đỗ trên vườn cây kinh doanh của các Nông trường An Lập, Bến Súc, Long Hòa, Long Tân và Minh Hòa với tổng số cây thiệt hại và ảnh hưởng là 4.141 cây. Trong đó Gãy ngang 947 cây, tét nhánh 204 cây và trốc gốc 30 cây. Công tác cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ Nông nghiệp và bão dưỡng định kỳ được đảm bảo trên cơ sở tiết kiệm, giảm giá thành. Lũy kế mua sắm đến 31/5/2023 là 66,57 tỷ đồng. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng theo pháp luật quy định không để tồn đọng. Công tác BVTS giữ gìn ANCT – TT ATXH – PCCN  được giữ vững và ổn định.

Cao su Dầu Tiếng quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh
Hình 3: Hội nghị trực tuyến đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5/2023

Việt Quang

Scroll to Top