97 Công nhân lao động tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021

Trong các ngày từ 14/9 đến 16/9/2021, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Dầu Tiếng và Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021 cho 189 học viên là các công nhân, đoàn viên ưu tú; gồm 92 cán bộ công chức hiện đang công tác tại các phòng ban huyện Dầu Tiếng và 97 công nhân lao động thuộc công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Khóa học được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 11 điểm cầu các nông trường và các công ty cổ phần trực thuộc. Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được học và nghe triển khai về 5 chuyên đề về Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản về điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và các chuyên đề về hội nhập kinh tế quốc tế và tình hình kinh tế xã hội. sau khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá quá trình học tập và tiếp thu kiến thức; các học viên đủ đều kiện hoàn thành sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng.

97 Công nhân lao động tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021

97 Công nhân lao động tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021

97 Công nhân lao động tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021
Hình 1, 2, 3: Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021

Việt Quang

Scroll to Top