Tuổi trẻ Nông trường cao su Long Tân đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích trong lao động sản xuất và bảo vệ tổ quốc

Chiều ngày 10/02/2022, Đoàn thanh niên nông trường Long Tân vừa tổ chức Đại hội điểm cơ sở lần thứ XVII (2022 – 2027). Đồng chí Thái Kiến Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn Bình Dương; Đồng chí Nguyễn Thành Lâm – Ủy viên Ban chấp hành – Phó Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn Bình Dương, đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng giám đốc thường trực công ty, đồng chí Lê Quốc Bảo – Bí thư Đoàn thanh niên Công ty đã đến dự.

Tuổi trẻ Nông trường cao su Long Tân đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích trong lao động sản xuất và bảo vệ tổ quốc
Hình 1: Đoàn Thanh niên Công ty trao cờ và giấy khen cho các tổ chức đoàn xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào TTN năm 2021 (Đoàn NTCS Long Tân thừ 4 từ trái qua)

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2017 – 2022, đoàn nông trường Long Tân đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao; Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN. Nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trên các lĩnh vực lao động sản xuất. Cụ thể hóa và đẩy mạnh các phong trào thi đua tình nguyện, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tham gia thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu theo nghị quyết đã đề ra.

Tuổi trẻ Nông trường cao su Long Tân đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích trong lao động sản xuất và bảo vệ tổ quốc
Hình 2: Tỉnh Đoàn Bình Dương trao ảnh Bác cho tập thể Đoàn nông trường Long tân

Đại hội đã tín nhiệm bầu trực tiếp đồng chí Nguyễn Thị Bích Lệ làm bí thư Đoàn thanh niên nông trường nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tại phiên họp thứ nhất BCH Đoàn nông trường đã bầu đồng chí Nguyễn Võ Phi Yến vào chức danh UVBTV – Phó Bí thư Đoàn nông trường. Đại hội đã bầu được 12 đại biểu về dự Đại hội Đoàn Công ty (gồm 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết).

Tuổi trẻ Nông trường cao su Long Tân đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích trong lao động sản xuất và bảo vệ tổ quốc
Hình 3: đồng chí Lê Quốc Bảo – Bí thư Đoàn thanh niên Công ty phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ mới, phát huy thành quả đã đạt được Đoàn nông trường Long Tân quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Quan tâm, nắm bắt kịp thời tư tưởng của ĐVTN, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục trong tình hình mới, phát huy tối đa lợi thế trong công tác Đoàn gắn với Cuộc vận động Xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; tiếp tục phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua; Xây dựng thế hệ ĐVTN có trình độ, năng lực, dám nghĩ, dám làm, gương mẫu đi đầu, cùng công ty vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tuổi trẻ Nông trường cao su Long Tân đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích trong lao động sản xuất và bảo vệ tổ quốc
Hình 4: Đảng ủy, Ban giám đốc nông trường Long Tân trao cờ cho tổ chức đoàn

Dịp này, Đoàn Công ty và BCH Đoàn Nông trường đã khen thưởng nhiều cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tuổi trẻ Nông trường cao su Long Tân đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích trong lao động sản xuất và bảo vệ tổ quốc
Hình 5: Đoàn Công ty và BCH Đoàn Nông trường đã khen thưởng cá nhân và tập thể xuất sắc

Tuổi trẻ Nông trường cao su Long Tân đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích trong lao động sản xuất và bảo vệ tổ quốc

Tuổi trẻ Nông trường cao su Long Tân đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích trong lao động sản xuất và bảo vệ tổ quốc

Tuổi trẻ Nông trường cao su Long Tân đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích trong lao động sản xuất và bảo vệ tổ quốc
Hình 6, 7, 8: Bí thư, BCH và Đại biểu dự Đại hội Đoàn Công ty ra mắt trước Đại hội

Việt Quang

Scroll to Top