Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”

   Việc xác định việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nội dung trọng tâm trong việc giáo dục và định hướng tư tưởng cho ĐVTN. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2019, Chi Đoàn Bệnh viện Đa khoa CSDT đã tổ chức triển khai cho 100% ĐVTN tham gia học tập chuyên đề hàng năm; Tổ chức cho 100% ĐVTN đăng ký làm theo Bác và Chi đoàn thực hiện tốt việc viết sổ vàng “Làm theo lời Bác”; duy trì thực hiện các mô hình làm theo lời Bác tại đơn vị. Thường xuyên tuyên truyền và vận động ĐVTN thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sinh hoạt, đặc biệt là trong công tác.

benh vien da khoa
Hình 1: Đ/c Nguyễn Minh Đạt – Phó bí thư Đoàn thanh niên công ty trao hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2019 – 2022

   Trong nhiệm kỳ, Đoàn các cấp không ngừng đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng nếp sống văn hóa mới trong thanh niên thông qua việc phát động và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp – sống có ích”, “Cần kiệm là nếp sống của thanh niên”. Vận động 100% ĐVTN gương mẫu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa và tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội trong thanh niên. Trong nhiệm kỳ (2017 – 2019) Đoàn đã tổ chức được 8 cuộc, quy tụ gần 240 lượt ĐVTN tham gia.

benh vien da khoa
Hình 2: Bác sĩ Đỗ Nam Cường – Bí thư đảng ủy – Giám đốc BVĐK CSDT phát biểu

   Nhìn chung, tình hình tư tưởng của ĐVTN luôn vững vàng, kiên định, không dao động, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Tổ chức tốt công tác giáo dục truyền thống trong ĐVTN qua các hình thức tuyên truyền, mít tinh, nói chuyện chuyên đề, họp mặt truyền thống, sinh hoạt chính trị, chiếu phim tư liệu được 12 buổi, thu hút hơn 300 lượt ĐVTN tham gia. Bên cạnh đó, cho đoàn đã làm tốt công tác giời thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng. Trong nhiệm kỳ, đã có 9 đồng chí được giới thiệu và được Đảng xem xét kết nạp được 4 đồng chí; hiện nay tổng số Đoàn viên sinh hoạt Đảng là 13 đồng chí. Với những kết quả đạt được, tập thể chi Đoàn BVĐK được Tỉnh Đoàn Bình Dương tặng giấy khen, 08 cá nhân được Đoàn Công ty tặng giấy khen; 01 Cá nhân được Hội LHTN Tập Đoàn cao su Việt Nam tặng giấy khen và nhiều cá nhân được nhận giấy khen, bằng khen của các cấp.

benh vien da khoa
Hình 3: Đ/c Nguyễn Minh Đạt – Phó bí thư Đoàn thanh niên công ty khen thưởng các ĐVTN đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ

   Phát huy những kết quả đạt được, tập thể chi đoàn BVĐK CSDT quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, thường xuyên đổi mới phương pháp, nội dung trong sinh hoạt. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đội ngũ cán bộ Đoàn có trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, năng lực thực tiễn, có tâm huyết với phong trào và uy tín với thanh niên. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đoàn. Phấn đấu giữ vững danh hiệu xuất sắc. Xét phân loại Đoàn viên hàng năm có từ 95% Đoàn viên xuất sắc trở lên. Đại hội lần này đã bầu được BCH nhiệm kỳ mới gồm 05 đồng chí.

Việt Quang

Scroll to Top