Nhiều tập thể xuất sắc được Tổng giám đốc công ty khen thưởng

Sáng ngày 04/9, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2021.

Nhiều tập thể xuất sắc được Tổng giám đốc công ty khen thưởng
Hình 1: Ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng giám đốc công ty (thứ 3 bên phải qua) trao thưởng các đơn vị

Trong tháng 9/2021 sản lượng khai thác công ty đã thực hiện được hơn 2.821 tấn mủ nguyên liệu; lũy kế sản lượng khai thác 9 tháng công ty đã thực hiện hơn 15.691 tấn, đạt 58% kế hoạch; Thu mua mủ tiểu điền được 6.657 tấn, đạt 78,3% kế hoạch; Tổng sản lượng chế biến công ty đã thực hiện được hơn 24.137 tấn mủ thành phẩm, đạt hơn 67,5% kế hoạch; Tiêu thụ hơn 21.724 tấn, đạt 60,68%. Trong đó xuất khẩu hơn 58,7% (tương đương 13.665 tấn thành phẩm các loại). Giá bán bình quân 43 triệu đồng/tấn. Công tác chăm lo đời sống, chế độ chính sách được công ty đặc biệt quan tâm thực hiện. Đến nay công ty đã hoàn tất việc chi trả tiền lương tháng 8, bình quân tiền lương tháng 8 hơn 8,5 triệu đồng/công nhân (Tiền lương bình quân lũy kế 8 tháng 7,67 triệu đồng); Thu nhập bình quân tháng 8 hơn 10 triệu đồng/công nhân (Thu nhập bình quân lũy kế 8 tháng đạt 8,65 triệu đồng/công nhân). Song song đó, trong tháng 9 công ty đã giải quyết chế cho 09 người lao động thôi việc với số tiền là 158 triệu đồng, lũy kế đến nay, công ty đã giải quyết cho 599 người với tổng số tiền là 7,68 tỷ đồng; Trích nộp BHXH 8 tháng hơn 75,52 tỷ đồng, đã làm thủ tục ngừng đóng vào quỹ TNLĐ-BNN trong tháng 8/2021 với số tiền 148,8 triệu đồng (Ước tính số tiền giảm đóng vào quỹ TNLĐ-BNN theo chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động do đại dịch Covid 19 khoảng 1,68 tỷ đồng). Chi bồi dưỡng độc hại hơn 8,14 tỷ đồng; do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên tiến độ giao hàng BDĐH của các đơn vị hợp đồng có chậm do giãn cách. Về trang cấp hàng phòng hộ lao động đã cấp phát xong tất cả các mặt hàng cho người lao động với tổng kinh phí 2,37 tỷ đồng. Tham mưu lập quyết định khen thưởng các danh hiệu và phong trào thi đua theo chuyên đề và khen thưởng đột xuất với tổng số tiền trên 5,74 tỷ đồng.

Nhiều tập thể xuất sắc được Tổng giám đốc công ty khen thưởng
Hình 2: Các đơn vị cơ sở tham gia Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 9 và 9 tháng năm 2021

Mặc dù chịu ảnh hưởng diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong các tháng của quý 3; Tuy nhiên, công tác quản lý vườn cây và sản xuất, phục vụ sản xuất được ban lãnh đạo công ty và các phòng ban chuyên môn đặc biệt quan tâm. Triển khai thực hiện nhiều giải pháp tình thế nhằm đảm bảo chăm lo tốt đời sống cho công nhân lao động, đảm bảo sản xuất theo yêu cầu. Với kết quả phấn đấu, Tổng giám đốc công ty đã khen thưởng Nông trường Long Tân đã thực hiện tốt kế hoạch sản lượng tháng 09 năm 2021, đạt 12,12% với số tiền thưởng 05 triệu đồng. Thưởng 39 triệu đồng cho 03 Nông trường và 2 phòng nghiệp vụ đã thực hiện tốt công tác xử lý cây cao su ngã đổ do ảnh hưởng của mưa có giông lốc gồm Nông trường Cao su Trần Văn Lưu 10 triệu đồng, nông trường Minh Hòa 08 triệu đồng, nông trường Long Hòa 05 triệu đồng; thưởng cho Phòng Kỹ Thuật và Phòng Thanh tra Bảo vệ mỗi đơn vị 08 triệu đồng./.

Việt Quang

Scroll to Top