Khối các doanh nghiệp trung ương và doanh nghiệp ngành dọc thuộc tỉnh Bình Dương tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Khối các doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn Tỉnh và doanh nghiệp thuộc ngành dọc. ông Phạm Thành Nhân  – Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Bình Dương; bà Nguyễn Thị Hoàng – Phó ban thi đua khen thưởng tỉnh Bình Dương đã đến dự.

Khối các doanh nghiệp trung ương và doanh nghiệp ngành dọc thuộc tỉnh Bình Dương tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Hình 1: ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng Uỷ- Phó TGĐ Công ty CSDT (Trưởng Khối thi 2020 đua phát biểu)

Khối các doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn Tỉnh và doanh nghiệp thuộc ngành dọc gồm 07 đơn vị với 10.473 Cán bộ Công nhân Lao động (CB.CNLĐ), trong đó có 3.984 nữ chiếm 38,04%. Trong năm 2020, tình hình thời tiết trong năm không thuận lợi cho hoạt động sản xuất – kinh doanh, giá cả vật tư và các nguyên nhiên vật liệu thiết yếu phục vụ sản xuất tăng cao, nhu cầu thị trường giảm, khách hàng ngày càng thu hẹp. Đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất – kinh doanh và cung cấp dịch vụ của các đơn vị trong khối. Lĩnh vực hoạt động nhiệm vụ sản xuất kinh doanh khác nhau, ngành nghề khác nhau, quy mô sản xuất khác nhau, địa bàn rộng cũng là nguyên nhân dẫn đến những khó khăn trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Tổng doanh thu thực hiện năm 2020 toàn Khối đạt 32.188,90 tỷ đồng đạt 100,24% kế hoạch. Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2020 toàn Khối đạt 1.533,14 tỷ đồng đạt 104,87% kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước1.037,5 tỷ đồng. Tiền lương bình quân của từng đơn vị trong năm 2020 đạt từ 6,8 triệu đồng/người/tháng đến 23,67 triệu đồng/người/tháng.

Khối các doanh nghiệp trung ương và doanh nghiệp ngành dọc thuộc tỉnh Bình Dương tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Hình 2: Đơn vị Viễn thông Bình Dương (Khối trưởng) và Công ty CP Cao su Phước Hòa làm khối phó nhận nhiệm vụ

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể; chăm lo đời sống người lao động, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện luôn được các đơn vị tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả. Hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên các đơn vị đạt vững mạnh, xuất sắc toàn diện. Trong năm 2020, toàn Khối đã chi 27,768 tỷ đồng để thực hiện công tác xã hội trong đơn vị. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách tại địa phương, thăm hỏi CB CNLĐ hưu trí, các công nhân bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 4,182 tỷ đồng. Công tác đóng góp xã hội, từ thiện tại địa phương như góp quỹ xã hội từ thiện; công trình phúc lợi xã hội, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến tài, khuyến học, nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền 24,459 tỷ đồng. Đóng góp kinh phí xây dựng 02 căn nhà Đại đoàn kết tại xã Thanh An và xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng đã hoàn thành và bàn giao trong tháng 09/2020. Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; Công tác an ninh – quốc phòng, bảo vệ tài sản Nhà nước, đơn vị luôn được giữ vững.

Khối các doanh nghiệp trung ương và doanh nghiệp ngành dọc thuộc tỉnh Bình Dương tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Khối các doanh nghiệp trung ương và doanh nghiệp ngành dọc thuộc tỉnh Bình Dương tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Hình 3, 4: Các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2021

Trong năm 2021, tiếp tục đổi mới, kiện toàn công tác thi đua khen thưởng để việc thi đua khen thưởng của Khối ngày càng gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, có tác dụng to lớn trong việc động viên, khuyến khích CB.CNLĐ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Bảo toàn và phát triển vốn, tiết kiệm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh và đạt chỉ tiêu lợi nhuận; thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản; bảo đảm việc làm, thu nhập và từng bước cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Hội nghị đã đồng thuận trong việc bàn giao nhiệm vụ trưởng khối thi đua cho đơn vị Viễn thông Bình Dương (VNPT Bình Dương) và Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa làm khối phó thi đua.

Khối các doanh nghiệp trung ương và doanh nghiệp ngành dọc thuộc tỉnh Bình Dương tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Hình 5: Căn nhà hộ Bà Phạm Thị Thảo tại xã Minh Hòa
Khối các doanh nghiệp trung ương và doanh nghiệp ngành dọc thuộc tỉnh Bình Dương tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Hình 6: Căn nhà Hộ Bà Dương Kim Em tại xã Thanh An

Việt Quang

Scroll to Top