Cao Su Dầu Tiếng, công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

Sáng 04/01, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Cao Su Dầu Tiếng, công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
Hình: Bà Huỳnh thị Cẩm Hồng – TUV, BTĐU, Chủ tịch HĐTV và ông Nguyễn Đức Hiền – Phó BTĐU, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc trao quyết định bổ nhiệm

Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng căn cứ Quyết định số 3283/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 13/11/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-HĐQTCSVN ngày 05/12/2018 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần; Thực hiện văn bản số 994/HĐQTCSVN-TCCB ngày 13/12/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Theo đó, bà Huỳnh thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã ký Quyết định số 594/QD-HDTVCSDT, ngày 28/12/2023 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Hải – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư kiêm Phụ trách nhiệm vụ Trưởng phòng Đầu tư Công ty giữ chức vụ Phó Tổng

Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, kể từ ngày 01/01/2024. Song song đó, Giao Ông Nguyễn Thái Hải kiêm giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư và Phụ trách nhiệm vụ Trưởng phòng Đầu tư cho đến khi bổ nhiệm Trưởng phòng mới.

Việt Quang

Scroll to Top