HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2018

   Năm 2018 là một năm mà Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng gặp rất nhiều khó khăn, thời tiết không thuận lợi, giá bán mủ cao su xuống thấp ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty và tiền lương của công nhân lao động, áp lực biến động giảm về lao động ngày cao. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, sự điều hành năng động của Ban Tổng Giám đốc, các Đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục; ngay từ đầu năm, lãnh đạo Công ty đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đưa ra nhiều giải pháp, phương án linh hoạt trong tổ chức thực hiện và sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và CB.CNLĐ, công ty đã tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2018.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2018
Hình 1: ông Lê Thanh Hưng – TUV – Bí thư Đảng ủy – TGĐ công ty trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên

   Theo đó, năm 2018 công ty đã thực hiện được 28.141 tấn mủ quy khô, đạt 101,4% kế hoạch; thu mua 14.940 tấn mủ cao su tiểu điền đạt 104,9%; chế biến được 42.059 tấn mủ thành phẩm các loại đạt 103%; trồng tái canh 1.526,75 ha, tỉ lệ cây sống 100%. Giá bán bình quân 34,52 triệu đồng/tấn; tổng doanh thu SXKD 2.652,15 tỷ đồng; tổng lợi nhuận thực hiện 1.277,13 tỷ đồng; qua đó đã tạo điều kiện cho việc chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; thu nhập bình quân 8,58 triệu đồng/người/tháng; truy lương và thưởng ABC cuối năm 2018 bình quân hơn 13 triệu đồng/công nhân.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2018
Hình 2: ông Lê Thanh Hưng – TUV – Bí thư Đảng ủy – TGĐ công ty trao thưởng cho các cá nhân

   Đối với công tác xây dựng Đảng năm 2018, Đảng ủy Công ty đã ra quyết định kết nạp 79 đảng viên mới, đạt 105,33%; Chuyển Đảng chính thức cho 81 đảng viên, cấp thẻ Đảng cho 47 đảng viên mới và đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 04 đảng viên; đến nay tổng số đảng viên hiện đang sinh hoạt tại các chi Đảng bộ trong toàn công ty là 1.231 đồng chí, trong đó nữ 344 đồng chí, dự bị 103 đồng chí. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy công ty đều phát huy tốt vai trò lãnh đạo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các Đoàn thể từ công ty đến cơ sở đều đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2018
Hình 3: ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy – Phó TGĐ thường trực và  bà Huỳnh thị Cẩm Hồng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy công ty trao thưởng các ban xây dựng Đảng

   Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ công ty sẽ tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ổn định việc làm, bảo đảm thu nhập, chăm lo đời sống người lao động; gắn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2018
Hình 4: bà Lý Thiện Nữ – UVTV Công đoàn CSVN – Thường vụ Đảng ủy – Phó chủ tịch Công đoàn công ty trao bằng khen của Công đoàn CSVN cho các cá nhân

   Tại hội nghị, 10 cá nhân, 20 tập thể chi Đảng bộ cơ sở được tỉnh ủy Bình Dương tặng thưởng bằng khen, 06 tập thể và 40 cá nhân được Liên đoàn Lao động Bình Dương tặng bằng khen, 02 tập thể và 32 cá nhân được nhận bằng khen của Công đoàn Cao su Việt Nam, 03 tập thể và 04 cá nhân được Tỉnh đoàn Bình Dương tặng bằng khen và nhiều bằng khen, cờ thi đua của công ty được trao trong dịp này.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2018
Hình 5: ông Nguyễn Đình Khánh – Phó chủ tịch Liên đòan Lao động Bình Dương trao bằng khen cho các cá nhân
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2018
Hình 6: ông Nguyễn Tấn Đạt – Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Bình Dương trao bằng khen cho các tập thể
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2018
Hình 7: ông Lê Quốc Bảo – Bí thư Đoàn Thanh niên công ty trao cờ thi đua cho các tập thể đoàn cơ sở đạt danh hiệu xuất sắc

Việt Quang

Scroll to Top