Đồng chí Nguyễn Minh Đạt trúng cử Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Trong hai ngày 14 và 15 tháng 6, Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng tổ chức Đại hội Đại biểu đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khóa XIII – Nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn thanh niên Công ty luôn bám sát các nội dung chương trình nghị quyết đại hội đã đề ra. Triển khai kịp thời các nghị quyết đoàn và các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong công tác học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển kinh tế gia đình, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng xã hội, đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao trong toàn đoàn; Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức giáo dục trong công tác Đoàn đảm bảo hiệu quả, phù hợp với việc tiếp cận các thông tin, tổ chức được 46 buổi tuyên truyền đến với đoàn viên thanh niên; 74 chương trình “Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Việt Nam”. Tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua; Tích cực cùng công ty trong sản xuất kinh doanh; Tổ chức thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm; Đẩy mạnh phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi, phong trào sáng tạo trẻ, Sản lượng thực hiện vượt từ 1 – 3%/năm; Quy trình kỹ thuật hạng A, B đạt từ 95% trở lên. Thực hiện phong trào “Sáng tạo trẻ” và phong trào “Bốn nhất” với 97 sáng kiến được công nhận, (38 sáng kiến được chuyển giao); 100% ĐVTN được quán triệt các nghị quyết, chính sách của Đảng, Đoàn các cấp; pháp luật của Nhà nước có liên quan; 6 bài học LLCT của Đoàn, học tập chuyên đề hàng năm của Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; nội quy quy chế đơn vị. Tham gia cùng công ty thực hiện trồng tái canh trên 4.000 ha cây cao su bảo đảm tỷ lệ sống 100%; Thực hiện khai thác trên 140.000 tấn mủ. Song song đó, hoạt động xung kích, tình nguyện thực hiện nhiệm vụ của công ty, chương trình vì cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới được được toàn đoàn triển khai có hiệu quả. Thực hiện 3 vườn ươm cây cảnh phục vụ trồng các tuyến đường giao thông nông thôn, trồng mới trên 18.000 cây xanh, trang bị 2 mái che nắng cho trường tiểu học trị giá 20 triệu đồng. Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, Đoàn Thanh niên công ty đã tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; Phát hơn 5.000 tờ rơi tuyên truyền, gắn 24 bảng hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh; Ra quân hơn 40 đợt hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Đạt trúng cử Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Nhiệm kỳ 2022 - 2027)
Hình 1: Các cấp lãnh đạo công ty tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn thanh niên CSDT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội đã bầu được Ban chấp hành, Ban thường vụ, UBKT, Bí thư, Phó bí thư Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và đoàn Đại biểu dự đại hội tỉnh đoàn Bình Dương. Đồng chí Nguyễn Minh Đạt – Phó bí thư Đoàn Công ty (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh bí thư Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng (Nhiệm kỳ 2022 – 2027).

Đồng chí Nguyễn Minh Đạt trúng cử Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Nhiệm kỳ 2022 - 2027)
Hình 2: Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Tỉnh đoàn Bình Dương ra mắt

Với những kết quả đạt được, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn Bình Dương, Đoàn thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Đoàn thanh niên Công ty tặng kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng chí Nguyễn Minh Đạt trúng cử Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Đồng chí Nguyễn Minh Đạt trúng cử Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Đồng chí Nguyễn Minh Đạt trúng cử Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Đồng chí Nguyễn Minh Đạt trúng cử Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Đồng chí Nguyễn Minh Đạt trúng cử Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Nhiệm kỳ 2022 - 2027)
Hình 3, 4, 5, 6, 7: Các tập thể, cá nhân được Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn Bình Dương, Đoàn Thanh niên VRG và Đoàn thanh niên Công ty tặng kỷ niệm chương, bằng khen

Việt Quang

Scroll to Top