Đảng ủy Công ty tổ chức các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ và quy hoạch A1 cấp Ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030

Sáng ngày 6/12, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức các Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện lấy phiếu tín nhiệm bổ sung Hội đồng thành viên Công ty và thực hiện các bước quy hoạch A1 BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2025-2030; rà soát, bổ sung quy hoạch BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy Công ty tổ chức các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ và quy hoạch A1 cấp Ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030
Hình 1: Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Dự chủ trì Hội nghị có bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty; ông Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty; ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng Giám đốc Công ty; cùng có các đồng chí cán bộ chủ chốt toàn Công ty theo thành phần quy định của từng Hội nghị.

Đảng ủy Công ty tổ chức các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ và quy hoạch A1 cấp Ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030
Hình 2: Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu chỉ đạo các Hội nghị

Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hiện có 3 thành viên, khuyết 2 thành viên; Hội nghị đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm bổ sung 2 thành viên Hội đồng thành viên Công ty đối với ông Nguyễn Đức Hiền và ông Nguyễn Thiện Sinh đều là Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Các Hội nghị còn lại thực hiện các bước lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch A1 BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, rà soát, bổ sung quy hoạch BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định./.

Đảng ủy Công ty tổ chức các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ và quy hoạch A1 cấp Ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 Đảng ủy Công ty tổ chức các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ và quy hoạch A1 cấp Ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đảng ủy Công ty tổ chức các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ và quy hoạch A1 cấp Ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030
Hình 3, 4, 5: Hội nghị thực hiện các bước lấy phiếu tín nhiệm

VĂN HẢI

Scroll to Top