Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng kết nạp 35 Đảng viên mới đạt trên 60% nghị quyết

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hiện có 24 tổ chức cơ sở Đảng (11 Đảng bộ cơ sở và 13 Chi bộ cơ sở), 43 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Tổng số đảng viên 1.089 đồng chí, nữ 321 đồng chí, dự bị 49 đồng chí. Từ đầu năm đến nay đến nay toàn Đảng bộ đã kết nạp được 35 đảng viên so với nghị quyết 2021 là kết nạp 55 đảng viên mới, đạt 63,64%.

Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng kết nạp 35 Đảng viên mới đạt trên 60% nghị quyết
Hình 1: ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy – Phó TGĐ Công ty thông qua báo cáo hội nghị

Trong tháng 10 Đảng ủy công ty đã làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 05 đảng viên về địa phương nơi cư trú; chuyển đến 01 đồng chí, phát triển đảng 12 hồ sơ. Cử 02 đồng chí tham gia lớp học trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ Ủy ban Kiểm tra cấp huyện do Học viện Chính trị Khu vực II Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy. Giám sát chặc chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không có trường hợp xuất, nhập cảnh tại Công ty. Công tác rà soát chính trị, thẩm tra xác minh 03 hồ sơ, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ 01 hồ sơ và công tác phát triển đảng 24 hồ sơ.

Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng kết nạp 35 Đảng viên mới đạt trên 60% nghị quyết
Hình 2: ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên HĐTV – TGĐ công ty trao thưởng cá nhân xuất sắc 5 năm
Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng kết nạp 35 Đảng viên mới đạt trên 60% nghị quyết
Hình 3: Đảng ủy Công ty TNHH MTV CSDT sơ kết công tác xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2021

Trong tháng, đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến làm việc với Thường trực Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công ty thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tài chính Đảng tại Đảng bộ Công ty, tiến hành giám sát Đảng bộ cơ sở Nông trường Long Tân theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của UBKT Đảng ủy Công ty, trong tháng không có trường hợp đảng viên vi phạm; không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ảnh đối với tổ chức đảng, đảng viên. Tình hình chính trị tư tưởng trong đảng viên luôn ổn định. Đảng ủy Công ty chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các tổ chức Đoàn thể tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và các nội dung theo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty bằng các hình thức phù hợp, nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “Vừa phát triển sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch hiệu quả” trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Với kết quả đạt được, Tỉnh ủy Bình Dương đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Việt Quang

Scroll to Top