Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2021

Sáng ngày 20/01/2022, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có bà Nguyễn Minh Thủy – Ủy viên Thường vụ – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương; ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG); ông Lê Thanh Hưng – Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; ông Phan Mạnh Hùng – UV.BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam; bà Ong Thụy Hoàng Mai – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2021
Hình 1: bà Nguyễn Minh Thủy – UVTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy Bình Dương tặng hoa chúc mừng hội nghị
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2021
Hình 2: ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp CSVN tặng hoa chúc mừng hội nghị

Với tổng diện tích 23.649,03ha; Trong đó, 16.182,10ha vườn cây cao su kinh doanh7.281,23ha kiến thiết cơ bản và tái canh 184,68ha và 1,02ha vườn nhân. Sản lượng khai thác đến hết ngày 31/12/2021 của Công ty đạt 26.777 tấn/26.750 tấn (100,1%), năng suất 1,69 tấn/ha/năm (Tự khai thác là 25.577 tấn, đạt 100,11% và nhượng quyền khai thác 1.200 tấn, đạt 100%); Thu mua mủ tiểu điền 11.087 tấn, đạt 130,4%; Chế biến được 38.334,94 tấn (107%); Tiêu thụ 36.628,99 tấn (102,3%). Tổng doanh thu 1.791,22 tỷ đồng, đạt 84,2%; Doanh thu cao su 1.555,23 tỷ đồng, đạt 108%; kim ngạch xuất khẩu đạt 44,74 triệu USD. Giá bán bình quân 42,46 triệu đồng/tấn. Lợi nhuận trước thuế 295,95 tỷ đồng; Nộp ngân sách 145,97 tỷ đồng; Nộp Tập đoàn CN Cao su Việt Nam 138,85 tỷ đồng. Với tổng số lao động là 4.584/5.522 người (đạt 83% lao động kế hoạch). Tiền lương bình quân hơn 9 triệu đồng/người/tháng; Thu nhập bình quân 10,64 triệu đồng/người/tháng. Tiền truy lương, khen thưởng cuối năm bình quân 16 triệu đồng/người. Trong năm, Công ty và các tổ chức đoàn thể công ty đã phối hợp chăm lo, giải quyết thoả đáng các chế độ chính sách cho người lao động, kịp thời trong công tác thi đua khen thưởng; Đặc biệt là công tác chăm lo, đảm bảo sức khỏe cho người lao động trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2021
Hình 3: ông Ngô Thành Nguyên – CBTĐ phòng TCLĐTL được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba

Với những kết quả đạt được. Tại hội nghị, Tập thể CB.CNLĐ Công ty CSDT đã vinh dự được nhận Cờ, cúp và giấy chứng nhận ASEAN về ATVSLĐ; 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 07 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ; 04 cá nhân được nhận giải thưởng Phú Riềng đỏ; 03 tập thể và 05 cá nhân được tặng bằng khen của Uỷ ban quản lý vốn nhà nước (UB.QLVNN); 03 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Phụ nữ Việt Nam; 04 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua UB.QLVNN; nhiều tập thể và cá nhân được UBND tỉnh Bình Dương, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Công Đoàn Cao su Việt Nam và Tỉnh Đoàn Bình Dương tặng cờ thi đua và bằng khen.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2021
Hình 4: Các cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Phát huy những kết quả đạt được, công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trong năm 2022; Khai thác 28.500 tấn mủ cao su, năng suất bình quân 1,75 tấn/ha; Thu mua 10.000 tấn mủ tiểu điền. Chế biến 38.190 tấn. Tiêu thụ 36.500 tấn. Trong đó xuất khẩu 23.725 tấn. Tổng doanh thu 2.206,7 tỷ đồng. Hoàn thành tốt nghĩa vụ với nhà nước. Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CB.CNLĐ, sắp xếp lao động hợp lý, ổn định việc làm; Tiền lương đạt từ 8,5 triệu đồng/người/tháng, thu nhập từ 9,5 triệu đồng/người/tháng; Giải quyết đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2021
Hình 5: Công ty CSDT được nhận cờ thi đua xuất sắc, cúp và bằng chứng nhận ASEAN về công tác ATVSLĐ của Bộ LĐTB và Xã hội
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2021
Hình 6: UBND tỉnh Bình Dương tặng cờ thi đua xuất sắc khối các DN TW trên địa bàn tỉnh BD năm 2020
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2021
Hình 7: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2021
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2021
Hình 8: Tỉnh Đoàn Bình Dương tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021

Việt Quang

Scroll to Top