Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Cao su Dầu Tiếng

Chiều ngày 19/04/2021, tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần (VRG) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Đến dự có ông Trần Đức Thuận – Thành viên HĐQT tập đoàn Công nghiệp CSVN; Ông Lê Thanh Hưng – Phó TGĐ VRG; bà Nguyễn Minh Thuỷ – Trưởng BTC tỉnh uỷ Bình Dương; ban thường vụ Đảng uỷ, ban Tổng giám đốc, trưởng phó các phòng ban chuyên môn công ty; AHLĐ Lê Văn Khoa – nguyên bí thư Đảng uỷ – nguyên giám đốc Công ty CSDT cùng các ông, bà nguyên là lãnh đạo công ty qua các thời kỳ.

Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Cao su Dầu Tiếng
Hình 1: ông Lê Thanh Hưng và bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng cùng ký bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV CSDT
Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Cao su Dầu Tiếng
Hình 2: Lãnh đạo Tỉnh uỷ Bình Dương và lãnh đạo Tập đoàn CN CSVN tặng hoa chúc mừng

Tại buổi lễ, ông Trần Đức Thuận – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Trưởng Ban Tổ chức nhân sự VRG đã công bố Quyết định số 51/QĐ-HĐQTCSVN của Hội đồng Quản trị VRG ngày 19/04/2021 về việc thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đối với ông Lê Thanh Hưng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP kiêm Chủ tịch HĐTV công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng và Công bố quyết định bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐTV công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng theo quyết định số 52/QĐ-HĐQTCSVN ngày 19/4/2021 về việc bổ nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Cao su Dầu Tiếng

Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Cao su Dầu Tiếng

Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Cao su Dầu Tiếng
Hình 3, 4, 5: Lãnh đạo các cấp tại lễ công bố Quyết định và bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV CSDT

Văn Hải

Scroll to Top