Tỉnh ủy Bình Dương giao ban công tác công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý III năm 2019

   Sáng 20/9, tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong quý III năm 2019. Ông Nguyễn Hoàng Châu – UVTV – Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tỉnh ủy Bình Dương giao ban công tác công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý III năm 2019
Hình 1: ông Nguyễn Hoàng Châu – UVTV – Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Bình Dương phát biểu

   Theo báo cáo, trong quý III năm 2019, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kịp thời tham mưu, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai các quy định của Bộ Chính trị và hướng dẫn thực hiện của Ủy ban Kiểm ra Trung ương; xây dựng và ban hành quy trình kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng, quy định cụ thể hơn về tổ chức và hoạt động của các đoàn kiểm tra, giám sát. Các cuộc KT-GS được triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành nội dung đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện tích cực, đúng quy trình, đảm bảo tiến độ thời gian quy định, đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Tỉnh ủy Bình Dương giao ban công tác công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý III năm 2019
Hình 2: Hội nghị giao ban công tác công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

   Tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Châu – UVTV – Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy đã trả lời và giải đáp những ý kiến còn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra giám sát và những yếu tố cần để thực hiện đúng theo qui trình thủ tục theo điều lệ Đảng của cấp ủy cơ sở và đánh giá kết quả thực hiện trong quý III của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp. Ông nhận định,tính tích cực chủ động thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao đã được thể hiện rõ, nhất là công tác kiểm tra giám sát và việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đến nội dung, chất lượng công tác kiểm tra giám sát như thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, việc thực hiện quy trình về công tác bổ nhiệm cán bộ, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương, các Chỉ thị của Bộ Chính trị; tập trung phòng và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hoàng Châu cũng lưu ý một số nhiệm vụ đối với Ủy ban kiểm tra các cấp trong thời gian tới, trong đó chú ý kiểm tra việc khắc phục những vi phạm đã có kết luận vi phạm của Ủy ban kiểm tra, đồng thời từng tổ chức Đảng tự kiểm tra, tự phát hiện đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

   Theo đó, trong quí IV UBKT các cấp cần tập trung thực hiện rà soát những nội dung còn lại trong chương trình kiểm tra giám sát năm 2019. Tiếp tục triển khai và thực hiện hoàn thành đúng tiến độ. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy. Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát về công tác cán bộ và những vấn đề liên quan.

Việt Quang

Scroll to Top