Khối thi đua Miền Đông Nam bộ 2: Tổng doanh thu năm 2017 đạt hơn 5.631 tỷ đồng

Ngày 15/3, Khối thi đua Miền Đông Nam bộ 2 vừa tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Ông Phan Viết Phùng trưởng ban thi đua tuyền truyền văn thể Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã đến dự.


Hình 1: Các đơn vị khối thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Khối thi đua Miền Đông Nam bộ 2 thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có 05 đơn vị thành viên trú đóng trên địa bàn 5 tỉnh, thành phố; bao gồm Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai – tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng – tỉnh Bình Dương (khối trưởng), Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long – tỉnh Bình Phước, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (khối phó) và Xí nghiệp Visorutex – Thành phố Hồ Chí Minh.


Hình 2: Ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV CSDT – Trưởng khối thi đua Đông Nam bộ 2 phát biểu tại hội nghị

Với nhiệm vụ trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và thương mại cao su. Với tổng diện tích cao su đang quản lý 86.310ha, trong đó diện tích cao su đang khai thác hơn 51.237ha; diện tích kiến thiết cơ bản 30.944ha, tái canh trồng mới 4.128ha. Tổng số lao động toàn khối hiện có là 18.889 người, trong đó lao động nữ 7.567 người, chiếm tỷ lệ (40,06%). Năm 2017, tổng kế hoạch sản lượng mủ cao su toàn khối phải thực hiện trong năm 2017 là 72.700 tấn.


Hình 3: Các đơn vị trong khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2018

Trong năm 2017, thời tiết không thuận lợi, tỉ lệ bệnh hại trên vườn cây đã làm ảnh hưởng đến năng xuất, chất lượng vườn cây và hoạt động sản xuất kinh doanh. Sản lượng toàn khối thực hiện được gần 80.730 tấn đạt 114%. Doanh thu đạt hơn 5.631 tỷ đồng, đạt 118,5%. Lợi nhuận đạt 1.702,64 tỷ đồng, đạt 131,4% so với kế hoạch năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn khối đạt 102,93 triệu USD đạt 114,2%. Nộp ngân sách 534,6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân từ 6 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, trong năm đã có toàn Khối đã thực hiện được 192 sáng kiến, giải pháp, đề tài, áp dụng đạt kết quả tốt. Công tác thực hiện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, công tác Quốc phòng – An ninh, bảo vệ tài sản luôn được kiểm tra, giám sát chặt chẽ.


Hình 4: Khối trưởng và phó khối thi đua Đông nam bộ 2 ra mắt tại hội nghị

Công tác chăm lo đời sống người lao động, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện luôn được quan tâm thực hiện. Giải quyết kịp thời, đúng và đủ các chế độ chính sách với tổng số tiền là 11,79 tỷ đồng. Đóng góp gây Quỹ từ thiện được 75 triệu đồng. Khối đã xây dựng 01 căn nhà đại đoàn kết cho 01 đối tượng là công nhân thuộc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền là 60 triệu đồng. Trong năm, toàn Khối đã chi 89,65 tỷ đồng để thưởng cho các phong trào thi đua tiêu biểu của đơn vị.


Hình 5: Ông Phan Viết Phùng trưởng ban thi đua TTVT Tập đoàn CN CSVN phát biểu

Hội nghị đã thống nhất chuyển giao nhiệm vụ khối trưởng do ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng cho ông Trần Quốc Hưng – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đảm nhiệm.


Hình 6: Khối trưởng thi đua năm 2018 tặng hoa ông Nguyễn Văn Minh nguyên trưởng khối thi đua Đông nam bộ năm 2017

Trong năm 2018, Toàn khối thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 là khai thác 77.650 tấn, năng suất bình quân 1,65 tấn, doanh thu đạt 4.962,89 tỷ đồng, lợi nhuận 1.859,74 tỷ đồng, hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước; chăm lo tốt đời sống, chế độ chính sách, phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 6,6 triệu đồng/người/tháng.

(Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng)
Việt Quang

Scroll to Top