460 – Báo cáo về Kết quả tham vấn các bên liên quan về việc “Khảo sát đánh giá các hoạt động trồng sản xuất mủ, gỗ cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tác động đến cộng đồng địa phương trong khu vực Công ty quản lý năm 2023”

Scroll to Top