CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

382 – Thông báo tổ chức đấu giá nhượng bán quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây thanh lý, tái canh năm 2019 (Gói 3, 8) (Lần 3)

Tải về